Linköping universitet

Linköpings uni: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

Genom att kombinera och kraftigt förbättra två existerande tekniska processer, vill en grupp svenska forskare göra det möjligt för kärlkirurger att i realtid se en detaljerad bild av blodflödet i de allra minsta kärlen.
– Vår produkt kan användas i högspecialiserade operationssalar i landet. Utöver det finns en världsmarknad, säger Marcus Larsson, PhD och lektor vid institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet.

Tekniken syftar till att ge kärlkirurger möjlighet att i realtid se utfallet av ett ingrepp, till exempel vid kärlvidgning med ballongsprängning eller stent.

– Den stora patientgruppen är personer med kritiskt nedsatt cirkulation, oftast i benen. Idag görs en röntgen för att planera ingreppet. Vår teknik ersätter inte den, men ger ett mycket viktigt komplement genom att avbilda såväl flöde som syresättning i de allra minsta kärlen. Poängen med ingreppet är ju att förbättra blodflödet ända ut i kapillärerna där syre överförs från blodet till vävnaden. Genom att ge kirurgen den här nya informationen kan denne genast bedöma om det behövs göras ytterligare ballongsprängning under pågående ingrepp. Det är ganska enkelt och sparar stora pengar – en operation kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor, säger Marcus Larsson.

Från 3 till 16 färger

De två tekniker som kombineras är dels multispektral avbildning, dels så kallad laser speckle imaging.

– I den multispektrala avbildningen ser man färgförändringar som beror på blodets syresättning i de minsta kärlen. Vanliga kameror använder tre färger – vi använder sensorer med 16 färger vilket gör det möjligt att med avancera algoritmer kvantifiera blodets syresättning.

Laser speckle imaging är en teknik för att mäta flödeshastigheter.

– Vår teknik är helt ny och arbetar med 1 000 bilder per sekund, säger Marcus Larsson. Detta är avgörande för att korrekt kunna avbilda blodflödet i de minsta kärlen.

Har fungerande prototyp

Man har en optiskt och mekaniskt fungerande prototyp. Närmast väntar färdigställandet av den tekniska lösningen för flödesavbildningen. Sedan väntar klinik.

– Vi har etikgodkännande för studier på både friska personer och sjuka patienter som genomgår operation. Vi hoppas på fortsatt finansiering för att kunna gå vidare med dessa. Vi bryter ny mark med vår teknik, det finns ingenannan som gör detta.

Två stora globala målgrupper

Årligen drabbas cirka 4 000 svenskar av så svårt nedsatt cirkulation att risken för vävnadsdöd och amputation är överhängande.

– Utöver det finns en världsmarknad. Vi samarbetar med Perimed AB i Järfälla, ett företag som finns i ett 50-tal länder och har färdiga distributionskanaler.

En annan stor målgrupp är andra forskare:

– Innan vi kommer ut i vården med vår produkt kan vi sälja de förbättrade instrumenten till forskare runtom i världen. Vi vet att det bland annat inom forskning kring sår- och brännskadevård finns ett mycket stort behov av bättre metoder att studera blodflödet i de minsta kärlen.

Varför investera i er?

– Vi har en unik teknik för att i realtid avbilda och visualisera blodflödet i de allra minsta kärlen. Det ger kirurgerna värdefull information som de inte haft tillgång till tidigare och kan göra en stor skillnad i vården.

Uppdaterad: 2018-09-13
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01435

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 995 953 kronor

Kontakt

Marcus Larsson
marcus.larsson@liu.se

Fler berättelser
Lunds universitet
Lunds uni: Arabinoxylan-oligosackarider (AXOS) som innovativ tilläggsbehandling av diabetes