Linköping universitet

Linköpings uni: Digitala tvillingar i sjukvården. Modellvalidering, co-design och klinisk utvärdering

Fler berättelser
Karolinska institutet foto Stefan Zimmerman
KI: Patientcentrerad vårdmodell med mobil hälsa