Lipum: Validering av möjligt biologiskt läkemedel

Vi har upptäckt ett nytt målprotein för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar och utvecklar nu ett biologiskt läkemedel som blockerar målmolekylen gallsaltstimulerad lipas (BSSL).

Ett omfattande prekliniskt arbete har lett oss till en ny fas och det finns två huvudsakliga tekniska mål med projektet. Det första målet är att validera vår humaniserade monoklonala antikropp (CD) i väletablerade in-vivo modeller (kollagenantikropps-inducerad artrit [CAIA] och kollagen-inducerad artrit [CIA]). Det andra är att få en mer detaljerad förståelse av verkningsmekanismen.

Vi förväntar oss att bekräfta att vår CD är effektiv i prekliniska studier och möter kraven i vår produktprofil. Från ett affärsutvecklingsperspektiv kommer projektet att göra det möjligt för oss att etablera och säkra rätt IPR, förbättrad marknadsförståelsen och att förfina affärsplanen. Projektet kommer därmed att göra Lipum mer investeringsbart och underlätta vår strävan att säkra finansiering för det arbete som krävs för att nå toxikologiska studier år 2020 och klinisk fas II år 2021.

I juni 2018 väljer vi CD från ett begränsat antal antikroppar kvar i vår urvalsprocess. Därefter kommer icke-GMP-tillverkning att starta för att säkra material för en CAIA-modellstudie som ska starta i september och för farmakokinetiska studier som genomförs parallellt. Under tiden kommer vi att fokusera på farmakologiska studier för att få en bättre förståelse av verkningsmekanismen. Slutlig bekräftelse på lämpligheten av vår CD förväntas i en CIA-modellstudie under första kvartalet år 2019.

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 990 850 kronor.

Huvudsökande organisation

Lipum AB.

Kontakt

Einar Pontén
einar.ponten@lipum.se

Lipums hemsida

Fler berättelser
Life science och EU:
Life science och EU: ”Det finns mycket kvar att göra!”