Liv Diagnostics: Cellrace – ett verktyg för avancerad cancerdiagnos

Liv Diagnostics ingår numera i Cline Scientific.


Cancercellers sätt att röra sig avslöjar mycket om deras benägenhet att bilda metastaser, men det finns inget bra sätt att mäta detta och felmarginalen är mycket stor.

– Vi har tagit fram ett helt nytt biofysikaliskt test där man direkt kan mäta cellernas beteende. Det är en helt ny teknologisk sektor och kompletterar diagnostiken med information som inte gått att få tidigare, säger Michael Andäng.

Han är stamcellsforskare och cellbiolog på Karolinska institutet och leder tillsammans med Liv Diagnostics forskningsprojektet Cellrace, med målet att ta fram ett nytt, kraftfullt verktyg till stöd för diagnostiken inom cancervården.

Nano-yta imiterar kroppen

Metastaser, eller dottertumörer, orsakar omkring 90 procent av alla dödfall i cancer. Att så tidigt som möjligt få kunskap om cancercellernas benägenhet att sprida sig och bilda metastaser skulle kunna rädda många liv.

Forskningen kring Cellrace utgår från studier av en biopsi på en specialdesignad nanoyta.

– Cellernas rörelser och beteenden går inte att studera på ett mikroskopglas, eftersom det inte är deras naturliga miljö. På vår nanoyta har vi imiterat kritiska egenskaper från den miljö där de brukar vara, alltså i kroppen. Där kan vi studera dem i realtid, säger Michael Andäng.

I dagsläget har man en prototyp och kunnat visa statistiskt signifikanta skillnader mellan metastaserande och icke metastaserande celler.

– Nu förfinar vi produkten och förbereder samarbete med klinik. Vi vill till exempel göra om testerna med nytagna biopsier.

Mångmiljardmarknad

Marknaden för produkten, som enligt Liv Diagnostics vd Johan Bjurquist öppnar en ny teknologisk sektor och helt saknar konkurrens, är svindlande stor:

– De data och beräkningar som finns för cancerdiagnosmarkanden när det gäller bröst-, lung-, och kolorektal cancer samt malignt melanom ligger mellan sju och tretton miljarder US-dollar om året. Men man ska också tänka på att det finns ett väldigt stort etiskt incitament att hjälpa till och att det även finns ett stort behov av att hantera och begränsa samhällets kostnader, som är enorma, säger han.

Söker stor partner

Efter Swelifes finansiering har man fått stöd dels från Västra Götalandsregionen, dels fått följdinvesteringar från privata investerare.

– En viktig del av vår strategi är att inom kort teckna avtal med en stor partner. Jag tror att vi kan ha lanserat det här testet inom tre till fem år.

Varför investera i er?

– Vi möter ett av de största behov som finns inom cancervården, och vi gör det med ett helt nytt biofysikaliskt test som tillför unik information. Såväl kostnaden för utvecklingen som tiden till marknadslansering är mycket mindre och kortare än för ett läkemedel.

Uppdaterad: 2018-01-30
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2015-04754

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar – hösten 2015: 1 500 000 kronor

Kontakt

Michael Andäng
michael.andang@ki.se

Fler berättelser
Umeå universitet. Foto Ulrika Bergfors
Umeå uni: Instrument och metod för framtidens diagnostik inom patologi