Lunds universitet
Lunds universitet

Lunds uni: Distansbaserad multimodal diagnos och monitorering av Parkinsons sjukdom och essentiell tremor

Fler berättelser
Capio närsjukvård: Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården