Lunds universitet
Lunds universitet

Lunds uni: Sulforafanoider – potentiella nya antidiabetiska läkemedel

Ämnet sulforafan, som finns naturligt i broccoli, har modifierats och optimerats av svenska forskare. Målet är att skapa ett läkemedel för alla de människor med typ 2-diabetes som inte kan ta de vanligaste läkemedlen på marknaden.

Behovet av nya läkemedel mot typ 2-diabetes är mycket stort. Omkring 60 miljoner av de totalt 300 miljoner människor som idag lever med sjukdomen kan av olika skäl (bland annat högt blodtryck och/eller nedsatt njurfunktion) inte ta den medicin, i första hand metformin, som står till buds.

– Det handlar specifikt om att få fram läkemedel som minskar glukosproduktionen i levern och det gör sulforafan, det ämne vi arbetar med. Patienter kan bli hjälpta av att äta koncentrat av broccoli, som innehåller substansen i stor mängd, men vi har optimerat molekylen för att få en om möjligt ännu starkare effekt, säger Anders Rosengren, läkare och docent vid Göteborgs universitet.

Broccolimolekyl modifieras

Forskarteamet har redan rönt stor uppmärksamhet sedan de visat att broccoli kan hjälpa personer med typ 2-diabetes. Men det är kring den modifierade sulforafan-molekylen de bygger det arbete som finansierats via Swelife.

– Stödet från Swelife har varit mycket värdefullt för att ta grundforskningen vidare mot tillämpning. Vi har visat att vår molekyl minskar glukosproduktionen i levern hos diabetiska djur. Nu ska vi gå vidare med en större djurstudie. Vi har modifierat molekylen ytterligare och har några olika varianter som vi tror ska tas upp bättre av kroppen, säger Anders Rosengren.

Den nya djurstudien går igång till hösten 2017 och inom två år hoppas Anders Rosengren att en läkemedskandidat kan provas på patienter.

Flera unika fördelar

– Det är många som arbetar med att komma åt typ 2-diabetes genom leverns glukosproduktion. Vår lösning angriper både den centrala sjukdomsmekanismen och har en väldigt mild biverkningsprofil.

Om fem år räknar Anders Rosengren med att alla processtudier samt fas 1- och fas 2-studierna är genomförda.

– Till dess hoppas vi också att ha hittat en partner för att kunna gå vidare i stor skala. Vi är öppna för samarbeten i olika konstellationer.

Varför investera i er?

– Vår upptäckt kan leda till ett nytt läkemedel för en global folksjukdom, och har med andra ord en väldigt stor målgrupp. Vägen till tillämpning är relativt kort, eftersom alla de grundläggande experimenten redan är gjorda.

Uppdaterad: 2017-08-01
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2014-05134

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för Folksjukdomar hösten 2014: 1 000 000 kronor

Kontakt

Anders Rosengren
anders.rosengren@med.lu.se

Fler berättelser
Hej, Stefan James!