Lunds universitet
Lunds universitet

Lunds uni: Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

Kan produkter med en specifik kostfibermix få välgörande tarmbakterier att trivas – samtidigt som de justerar både blodsockernivåerna och aptiten? Forskarlagets upptäckt öppnar för nya pre- och probiotiska livsmedel. Mot bakgrund av den globala utvecklingen av fetma och diabetes är potentialen enorm.

Den som äter fibrer från sädeslaget korn får en bättre reglering av både blodsockernivå och aptit än annars – ända upp till 16 timmar efter måltid. Det har Anne Nilsson och hennes forskarkollegor vid Antidiabetic Food Centre vid Lunds universitet konstaterat efter flera års studier av hälsoeffekter från fiberrika måltider.

Forskarteamet har dessutom visat att kornprodukternas positiva effekter är kopplade till förmågan att stimulera tillväxt av den naturligt förekommande tarmbakterien Prevotella.

Bra bakterier

– Efter den upptäckten ställde vi oss frågan om det är den aktuella tarmbakterien i sig som är gynnsam, vilket skulle innebära att bakterien skulle kunna användas som probiotika. Vi vill omsätta vår upptäckt i livsmedel som förebygger typ 2-diabetes och fetma, säger Anne Nilsson vid Lunds universitet.

Att bakterien är gynnsam visade forskarna i studier med möss, vilka resulterade i en förbättrad blodsockerreglering hos mössen. Nu arbetar forskarna vidare i detta spår, bland annat genom att ta fram pilotprodukter som ska användas vid studier med människor.

I projektteamet finns bland andra Rickard Öste som har utvecklat livsmedelsprodukter baserade på vetenskapliga rön och som är en av grundarna till havreproduktbolaget Oatly.

Påverkar ämnesomsättningen positivt

– I dag finns det inget probiotiskt livsmedel på marknaden som har dokumenterad effekt på ämnesomsättningen, så projektet har en stor potential, säger Anne Nilsson.

Gruppen söker finansiering för fortsatt forskning och förberedelser för marknaden. De tittar på olika produktkoncept som kan stimulera tillväxten av den aktuella bakterien i mag- och tarmkanalen. Produkterna ska innehålla optimala kostfibrer eller den specifika bakterien, eller både fibrer och bakterie.

– Vi vill ta fram livsmedel som förebygger sjukdomar som typ 2-diabetes och fetma, riktade till friska personer. Vi hoppas att en första generation livsmedel baserade på vårt koncept finns ute på marknaden redan inom ett par år, säger hon.

Varför investera i er?

– Vi har visat att livsmedel baserade på specifika kornprodukter stimulerar tillväxt av särskilda tarmbakterier som gynnsamt påverkar mättnad och blodsocker. Nu arbetar vi för att ta fram probiotiska livsmedel som kan förebygga typ 2-diabetes och fetma. Eftersom både diabetes 2 och fetma ökar är potentialen mycket stor.

Sidan uppdaterad 17-07-25
Elisabet Ottosson

Projektnummer

2016-00837, 2017-03575

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt mot folksjukdomar 2016-17: 1 000 000 kr
Projekt för bättre hälsa steg 2 2017: 5 000 000 kr

Kontakt

Anne Nilsson
+46 (0)46 2228343
anne.nilsson@food-health-science.lu.se