marie gårdmark

Marie Gårdmark: Betydelsefullt med ett samarbete mellan olika sektorer

Marie Gårdmark är en av de nya ledamöterna i Swelifes styrelse. Hon är i dag vd för RegSmart Life Science AB, som är regulatoriska experter inom läkemedel och medicinteknik.

Marie Gårdmark utbildade sig till apotekare och disputerade i Uppsala, staden som hon varit trogen. Under drygt tio års tid arbetade hon på Läkemedelsverket, först som utredare, sedan som direktör för läkemedelsutredningar. Hon var då chef över en organisation med trehundra medarbetare och hade många kontakter runt om i Sverige och Europa.

– Alla kliniska prövningar som ska göras i Sverige godkänns av Läkemedelsverket, och det hanterades via delar av min organisation. Vi arbetade även med godkännande av läkemedel, vilket numera ofta görs på europeisk nivå. Sverige har ju en av de största läkemedelsmyndigheterna i Europa, så mycket av det arbetet görs här. Det gäller nya läkemedel och även när läkemedlen kommer ut på marknaden. Vi arbetade också med säkerhetsuppdateringar av olika slag.  

Marie Gårdmark har också arbetat inom näringslivet i flera år, bland annat på AstraZeneca och mindre bolag på forskningssidan. Då handlade det framför allt om regulatoriska strategier på global nivå. Sedan fem år tillbaka driver hon RegSmart, som hjälper små och medelstora företag som utvecklar läkemedel och medicintekniska produkter med regulatoriska frågor.

Viktigt stärka life science-systemet

Marie Gårdmark tycker att det är viktigt att stärka det svenska life science-ekosystemet, och därför ser hon fram emot att verka som styrelseledamot i Swelife.

– Ekosystemet har ju varit starkt länge, men det har tidigare burits upp av stora aktörer som AstraZeneca och Pharmacia. Det var också en annan tid, med andra ekonomiska förutsättningar, även inom hälso- och sjukvården. Jag tror att det är betydelsefullt att man har ett samarbete mellan olika sektorer, mellan olika kompetensområden, för att få utnyttja all kunskap vi har i Sverige. Jag tror att det är en potentiell styrka, att vi egentligen är bra på samverkan ­– och vi får passa så vi inte trycker ner för mycket i silos. I grunden är det viktigt att vi stimulerar forskningen och utveckling av nya företag – till exempel genom att öka förutsättningarna för kliniska prövningar i Sverige – för det kommer ju patienterna till gagn i slutändan.  Det är därför jag också är engagerad i Sweden Bio.                   

Swelifes nuvarande finansiering löper ut 2026, och fokuset för verksamheten ligger nu på att optimera värdet på de insatser som redan gjorts.

– Hur kan man bygga vidare på all den här erfarenheten och kunskapen man har byggt upp? Det är spännande att ser hur nästa steg kan tas. 


Här hittar du hela Swelifes styrelse.