Metacurum: Ny behandlingsstrategi för aggressiv prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män i Sverige och så många som var sjunde man i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer. Uppskattningsvis 90 % av alla cancerpatienter dör till följd av att deras cancer spridit sig och bildat metastaser i andra delar av kroppen. Det finns därmed ett stort behov av nya läkemedel som kan förhindra tumörspridning. 

Aktiviteterna i projektet syftar till att undersöka vår antikroppskandidats potential att nå marknaden som ett nytt behandlingsalternativ vid prostatacancer. Under projektperioden kommer den terapeutiska effekten av vår antikropp att utvärderas in vivo och dess target att verifieras i patientprover. Den kommersiella utvecklingen av projektet kommer även att fortskrida med specifika aktiviteter inom patentfrågor, affärsutveckling samt pre-klinisk läkemedelsutveckling.

Projektet är indelat i fyra olika arbetspaket som inkluderar aktiviteter för att:

  • Stärka den kommersiella utvecklingen av projektet
  • Påbörja produktionsprocessutvecklingen och det regulatoriska arbetet
  • Stärka patentsituationen
  • Demonstrera antikroppens terapeutiska potential

Mål

Vårt mål är att utveckla ett nytt anti-metastasläkemedel som kan förbättra livskvaliteten och förlänga livet hos patienter med aggressiv prostatacancer.

Projektnr

2018-00174

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2018: 1 000 000 kr

Huvudsökande organisation

Umeå Biotech Incubator AB

Kontakt

Lotta Berg
lotta.berg@ubicase.se

Metacurums hemsida

Fler berättelser
finansieringssystem bild på glasögon, papper och ett anteckningsblock
Finansieringssystem för precisionsmedicin