Mevia: Smart dostjänst – ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering

Den som inte tar sin medicin i rätt tid eller rätt dos riskerar utebliven eller försämrad effekt. Konsekvensen kan bli ökat lidande och inläggning på sjukhus. Beräkningar visar att sjukhusvård på grund av detta kostar 25 miljarder kronor om året i Sverige.
– Det problemet kan vi minska kraftigt genom vår nya teknik, säger Jesper Hassel.

Jesper Hassel är MSC i industriell ekonomi och vd för Mevia AB, som nu genomför skarpa test av sin teknik för att skapa ökad följsamhet vid medicinering. Tester sker dels tillsammans med hemtjänst, dels med läkemedelsbolag.

Mevias lösning består av både hård- och mjukvara. I medicinförpackningen bryts en konduktiv krets när en tablett trycks ut och en signal skickas med GSM-teknik till en molntjänst.

– Det innebär att vi loggar och registrerar följsamheten kring medicineringen i realtid. Mjukvaran kan sedan skicka ut påminnelser till användaren i den form som passar bäst – sms, automatiserade telefonsamtal, e-post med mera, säger Jesper Hassel.

Enkel och stabil

Konkurrens finns i form av företag som tar fram appar eller förser medicinförpackningar och inhalatorer med olika påminnelsefunktioner.

– Vår lösning är enklare och mer stabil eftersom den bygger på GSM-teknik. Vi är inte beroende av till exempel parkopplingar med bluetooth; alla som använder det vet att plötsligt är enheterna inte kopplade längre och det kan ställa till svårigheter för till exempel äldre, sjuka människor.

Hjälp vid kliniska studier

Jesper Hassel ser flera stora användningsområden för Mevias teknik:

– Inom hemtjänst och hemsjukvård kan den anpassas för att ge individuellt stöd, till exempel i form av påminnelser.

– På apoteksmarknaden hoppas vi att det ska kunna bli möjligt för vem som helst att få sina mediciner förpackade med vår teknik. Idag finns regler som hindrar det.

– Inom läkemedelsutveckling är det oerhört viktigt med bra beslutsunderlag. Man kan till exempel vilja vara säker på att en medicin verkligen tas vid två specifika klockslag varje dag för att den ska ge effekt. Vi hoppas att våra lösningar skall vara en standard inom kliniska studier för att mäta följsamhet.

Swelife ger legitimitet

Förutom finansieringen av teknikutvecklingen och de pågående testerna är samarbetet med Swelife betydelsefullt för Mevias nätverksbygge:

– Att ha finansiering från Swelife innebär att man får en legitimitet gentemot andra, stora aktörer. Det är viktigt för oss som litet bolag och dessutom har vi fått bra hjälp med idébollning och rådgivning.

Varför investera i er?

– Mevia har en patenterad lösning för att hjälpa människor ta rätt dos vid rätt tid. Vi jobbar med en anpassningsbar teknik som kan docka in i befintliga system och på så vis skala fort. I förlängningen har vi för avsikt att nyttja den datan vi samlar in för en rad tilläggstjänster. När vår big data börja komma finns det mycket vi kan göra med den.

Uppdaterad: 2018-07-02
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01464

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 697 288 kronor

Kontakt

Jesper Hassel
Jesper@mevia.se

Mevias hemsida