turkos hand

Missa inte att titta på individens egna hälsodata!

Hanna Svensson är projektledare för ett projekt inom Sweper om egeninsamlade data, och nu är rapporten Hälsodata utifrån ett egenvårdsperspektiv klar.

Egeninsamlade hälsodata är alla de data som vi kan samla på oss om vårt hälsotillstånd. Det kan vara vikt, blodtryck, antal steg, blodsocker, puls, känsla av stelhet och mycket mer.
I projektet har såväl allmänhet som patienter intervjuats eller fått svara på enkäter om vilka data de samlar in och hur de gör det.

– Jag hade nog inte förväntat mig att folk skulle säga att de behandlar så mycket information som de faktiskt gör. Det var faktiskt mer än jag förväntat mig.

När Hanna gått igenom sitt material ser hon mönster.

– Folk behandlar väldigt mycket information som de aldrig sparar någonstans.
Informationen hade de sedan kunna använda för samtal med sköterskor och läkare, men nu når inte den fram utan stannar hos individen.

Automation förenklar för att spara

Anledningen till att de inte sparar informationen, är att den kan vara svårhanterad eftersom det kan vara mer kvalitativ kunskap, som mående och om hur det känns. Det finns få verktyg att spara sådan information i på ett strukturerat sätt, och det tar lång tid. En del gör mätningar många gånger varje dag och då vill man inte lägga ner den tiden. Ju mer automatiserade mätningarna är, desto enklare blir de att spara.

– När jag sedan tittar på det tekniska är det inte så mycket variation utan det är många variabler som hanteras, till exempel smärta och trötthet. Utmaningen med det tekniska är hur man skulle kunna lagra informationen bättre. Det mesta kan man lagra i samma sorts ”låda”, så man skulle inte behöva ha så många olika sorters ”lådor” egentligen.

Det finns snart sagt en app också för varje mätbar variabel, även om många av de tillfrågade gjorde noteringar i excel.

Vad är det man mäter?

Frågan är också vad man mäter – det som är enkelt att mäta eller det som är viktigt att mäta.

– Väldigt många använder olika enheter som loggar automatiskt, men de verktygen tar inte det som är viktigast för dem att mäta. Det är svårt att sammanföra det som är viktigast för dem, och som loggas i exempelvis i ett excelblad, med den automatiska loggningen. Den viktigaste tekniska utvecklingen i närtid tror jag är ett verktyg som kopplar samman flera verktyg.

Datadriven hälsa och artificiell intelligens är i ropet.

– Jo, och i nästa andetag talar man om journalen och om att informationen är så ostrukturerad i den. Jag vill lyfta att det som finns i journalen egentligen inte är så mycket. Det viktigaste är att det finns så mycket data hos individen. Om man vill på ett datadrivet sätt skapa bättre hälsa hos personer är det där man ska titta och inte bara hos hälso- och sjukvården.

Bra underlag för mer innovationer kring individens egna hälsodata

Hanna har fått blandad respons på sitt projekt.

– Man tycker att det viktigt att man sätter fokus på den här typen av frågor. Men det finns också en rädsla av: ”Ska det här betyda att jag ska lägga mer tid och kraft på att logga en massa grejer, det har jag inte lust med!” Som individ ser man att det bara blir en massa mer jobb. Att det bara ska bli ännu en app är inte en lösning.

Men hon hoppas att många tar till sig rapporten och läser den:

– Jag hoppas att de som pratar om patientportaler i informationsmiljöerna [de nya journalsystemen] kan använda dem, men också startups. Om man har en modell så att man kan interagera semantiskt med varandra, då kan enskilda små och stora företag utveckla sina tjänster och ändå kommunicera med varandra och dra nytta av varandras kompetenser. Det är den typen av samarbeten som jag skulle vilja se. Jag vill först använda rapporten för att jobba vidare med det så att man verkligen kan få en sådan struktur på plats. Alla som vill jobba med den frågan har ett bra underlag här.

Fakta

Hanna Svensson är civilingenjör inom teknisk fysik, spetspatient och projektanställd i Västra Götalandsregionen (VGR).

Rapporten hittar du här.

Information om Sweper hittar du här.

Hanna har bloggat om rapporten, läs mer här.

Hanna Svensson är med i Spetspodden, mycket bra avsnitt!

Fler berättelser
Nationell forskningsinfrastruktur
Nationell forskningsinfrastruktur