Perimed: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi

Projektet är uppdelat i

  • projektledning
  • analysalgoritmer
  • produktprototyp
  • utvärderande mätstudie
  • affärsutveckling.

Perimed AB koordinerar projektet och ska främst jobba med analysalgoritmer, produktprototypen samt affärsutveckling.

Projektparten vid institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet, kommer att jobba med analysalgoritmerna, prototypen och den kliniska studien, medan projektparten Region Östergötland, placerad på kärlkirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus, kommer att ansvara för den kliniska studien.

Vi förväntar oss att projektet kommer att leda till att företaget Perimed AB kan ta fram ett konkurrenskraftigt system som därmed stärker svensk medicinteknisk industri på den globala marknaden. Projektresultaten kommer även visa på teknikens diagnostiska mervärde vid intervention av kritisk extremitetsischemi, där vården kan individanpassas och där antalet reoperationer kan minskas vilket frigör resurser inom sjukvården.

Syftet med projektet är att vidareutveckla ett system som avbildar blodflöde och syresaturation i hudens mikrocirkulation. Systemet kommer under projektets gång att utvärderas genom att användas för mätningar före, under och/eller efter kirurgiska ingrepp på patienter som lider av kritisk extremitetsischemi.

Projektnummer

2019-01522

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 838 443 kronor

Huvudsökande organisation

Perimed AB

Kontakt

Ingemar Fredriksson
ingemar.fredriksson@perimed-instruments.com

Fler berättelser
RWI: Virtuell biopsi med MRI