etapp 4

Nästa etapp av Swelife finansierad

Swelife har sedan programstarten för tio år sedan finansierat mer än 270 projekt som bidragit till stärkt tillväxt och en systemtransformation av svensk hälsa och life science. Nu står det klart att Swelife kommer att få fortsatt finansiering hela programperioden ut.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram, en satsning som genomförs av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Vinnova är programmets värdmyndighet, som motiverade beslutet så här:

”Swelife har utvecklats till en viktig oberoende aktör som främjar life science-branschen och hälso- och sjukvården. Fokus för den sista etappen blir att slutföra pågående satsningar och i möjligaste mån framtidssäkra erhållna resultat.”

Finansieringen av koordineringsmedel innebär att programmet kan fortsätta sin verksamhet med oförminskad energi till och med december 2026, och därefter finns det medel för visst efterarbete.

– Vi är glada och stolta för att Swelife fått fortsatt förtroende att stärka life science i Sverige, säger programchef Peter Nordström. Finansieringen är ett tydligt kvitto på att Swelife har en unik roll och att programmet är värdeskapande för Sverige. Vår starka projektportfölj kommer att fortsätta att bidra till att life science-strategin genomförs. Det blir leveranser som kommer hela hälso- och life science-ekosystemet till nytta för både tillväxt och bättre hälsa.

– Våra lärdomar av programmet Swelife visar att det verkligen går att skapa en förändring, och vi kommer att använda sista etappen att med stor energi se till att systemtransformationen inom hälsa och life science fortsätter – långt efter programavslut, säger Swelife styrelseordförande Eva Sjökvist Saers. Vi arbetar redan för fullt med att optimera värdet på de insatser som gjorts för att bädda för framtiden och ett fortsatt starkt life science i Sverige. Den utvärdering som gjorts gav Swelife i uppdrag att identifiera en struktur att lämna över till som sömlöst kan driva vidare det Swelife skapat. Här är det viktigt att samarbeta och att se helheten för att nyttja den fulla potentialen i ekosystemet.