Nationell forskningsinfrastruktur

Nationell forskningsinfrastruktur

Under de senaste tjugo åren har Sverige gjort stora investeringar i life science. En rad nationella resurser som stödjer forskning och innovation har etablerats. Dessa resurser  är öppna för forskare över hela landet, verksamma inom akademi, hälso- och sjukvård och i många fall även inom industrin.

Här hittar du en sammanställning över resurserna.

Projektet är avslutat.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.