NEOSS: Open Healing Concept – Avancerat membran för benuppbyggnad

Guided Bone Regeneration (GBR) är en metod där ett membran används för att återbilda förlorat ben, ofta i samband med behandling med dentala implantat.

Med nuvarande standardprotokoll för GBR krävs att membranet är helt täckt av mjukvävnad för att uppnå klinisk effekt. Neoss Open Healing-konceptet är ett paradigmskifte i GBR: det tillåter avsiktlig exponering av GBR-membranet mot munhålan med bibehållen barriärfunktion.

Målet med detta projekt är att verifiera benbildning och infektionsprevention vid behandling med ett nyutvecklat membran för öppen läkning.

Positivt utfall från projektet skulle öppna för nya behandlingsprotokoll för GBR som kräver färre kirurgiska ingrepp och leder till mindre obehag och lägre behandlingskostnad för patienten. Det skulle även leda till lägre komplikationsgrad. Ett lyckat genomförande skulle vara direkt avgörande för internationellt regulatoriskt godkännande och marknadsintroduktion av Neoss membran för Open Healing.

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt.

  • Första delen är en klinisk studie där dental plackbildning på olika membranytor studeras i friska frivilliga.
  • Andra delen är en in vivo-analys av Open Healing-konceptet där behandlingsresultat och vävnadsinteraktion med GBR-membranen studeras.
  • Tredje delen är initieringen av en klinisk pilotstudie på Open Healing-konceptet.
  • Fjärde delen är affärsutveckling, där konceptets IP och kommersiella potential utreds.

Projektnummer

2018-00252

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 1 000 000 kr.

Huvudsökande organisation

NEOSS AB.

Kontakt

Herman Sahlin
herman.sahlin@neoss.com

NEOSS hemsida

Fler berättelser
Marcus Österberg
Hallå Marcus Österberg – hur går det med Swelife 😍 AI-projektet?