nioårsutvärderingen

Nioårsutvärderingen av Swelife presenterad

Strategiskt viktigt, ambitiöst och välskött. Så beskrivs Swelife i den utvärdering som presenterades i dag.

Läs utvärderingsrapporten här.

De strategiska innovationsprogrammen – som vardera löper över tolv år – utvärderas vart tredje år. Swelifehar nu fått sina första nio år granskade.

– Att utvärderingarna görs av externa parter ger oss värdefulla medskick och möjlighet att vässa programmet ytterligare, säger Eva Sjökvist Saers, Swelifes styrelseordförande. Det skapar en bra dialog om programmet och ett utifrån- och in-perspektiv. Det är viktigt när vi nu går in i vår sista etapp då vi ska optimera värdet av det vi åstadkommit.

Swelife är ett ambitiöst och välskött program som är strategiskt viktigt och som levererar. Det svarar mot rådande behov inom life science-sektorn genom att verka för att hitta lösningar på dagens och morgondagens stora hälso- och samhällsutmaningar. 

Ur utvärderingen

Återkopplingen från utvärderarna är positiv, och den stärker programmets arbete inför nästa etapp.

– Vi vill lämna så få lösa trådar som möjligt och vi ser gärna ett ordnat överlämnande till aktör inom life science ekosystemet när finansieringen avslutas, säger programchef Peter Nordström. Utvärderingen framhåller att Swelife fyller en värdefull funktion som aktör utan egenintressen. Vi arbetar för hela ekosystemet, och det är viktigt.


Swelifes agenda 2021-24