Swelife fokuserar och sätter ny målbild
Swelife fokuserar.

Nu fokuserar Swelife på fyra områden för life science i Sverige

När nu Swelife går in i sin Etapp 3, har vi vässat vår strategi och fokuserar våra insatser på fyra områden.
Med ännu tydligare mål kan fler aktörer medverka, och tillsammans kan vi bidra till den nationella strategin för life science.

Eva Sjökvist Saers
Eva Sjökvist Saers

– Inför Swelifes Etapp 3 har vi vässat vår strategi och agenda ytterligare, säger Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Swelife. Med stort engagemang från både styrelse och programkontor har vi identifierat två behov som svensk life science har och utifrån dessa behov definierat fyra insatsområden där vi ser att Swelife kan göra insatser för att stärka life science i Sverige.

Skalbara lösningar

Det ena behovet handlar om att skapa goda förutsättningar för att utveckla och skala upp lösningar för bättre hälsa. Här fokuserar vi på två insatsområden:

  • Effektivare utveckling av innovationer
  • Framgångsfaktorer för implementering
Peter Nordström. Foto: Kennet Ruona

– Under Swelifes programperiod har vi sett att det finns fantastiskt många bra life science-projekt, men att det också finns många hinder på vägen från en god idé till att den kommer till nytta för patienten, säger Peter Nordström, programchef för Swelife. Swelife har redan från programmets start arbetat med att underlätta utveckling och implementering inom life science, men nu vill vi fokusera ytterligare på detta för att verkligen få det att hända.

Starka infrastrukturer

Det andra behovet som Swelife kommer att arbeta för att tillgodose är att skapa starka, samverkande och tillgängliga infrastrukturer inom life science. Här fokuserar vi på insatsområdena:

  • Ett sammanhållet system av infrastrukturer
  • Innovativa, företagsinitierade kliniska studier

– Här finns det mycket att göra för att få till ett sammanhållet system av infrastrukturer som gör det enklare för aktörer att på ett funktionellt sätt använda dessa, säger Peter Nordström. Även här pågår många bra initiativ, men vi vill öka samverkan och samordningen ännu mer för att minska fragmenteringen i life science-Sverige. En grundläggande utmaning är interoperabiliteten så data från olika källor kan användas för att korta tiden från idé till använd lösning. Detta skulle även öka möjligheterna att genomföra nya typer av kliniska prövningar.

En gemensam målbild

Arbetet pågår nu för fullt med att definiera tydliga mål för respektive insatsområde, för att skapa en gemensam målbild så alla aktörer som vill kan vara med och bidra till att stärka life science i Sverige och därmed till en förbättrad folkhälsa.

– Swelife har redan under sina första sju år varit med och förändrat life science-Sverige, säger Eva Sjökvist Saers. Genomic Medicine Sweden, sjukvårdsintegrerad biobankning, IPÖ (individuell patientöversikt för cancervården) och att – tillsammans med CAMP – initiera ATMP Sweden är några av våra mer kända satsningar. Vi har under åren byggt upp en gedigen verktygslåda på olika nivåer för att innovationer för en bättre hälsa kommer fler till nytta. Nu vill vi använda dessa verktyg fokuserat så att det verkligen blir verkstad.

Länkar

Swelifes effektlogik

Läs mer

Vi har pratat med fyra personer i life science-ekosystemet som har gett sina tankar om de olika områdena.