Nulägesanalys life science området i Sverige

Nulägesanalys life science området i Sverige var ett projekt vars syfte var att genomföra en omvärlds- och nulägesanalays inom området life science i Sverige.

Projektet har genom rapport och bilagor presenterat förutsättningarna för ett integrerat system för hälsodata och precisionsmedicin i Sverige för att därigenom möjliggöra framtidens vård. Förväntad effekt från projektet är ett neutralt sammanställt underlag och med syfte att kunna användas som ett underlag i pågående strategiarbete för life science-sektorn.

Projektet har genomförts som en skrivbordsanalys och aktuella frågeställningar som aktualiserats såsom avgränsningar och definitioner har löpande diskuterats med representanter från Swelife respektive Vinnova.

Projektnummer

2018-02241

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.