QureTech: Ny behandling av antibiotikaresistenta infektioner

Sjukdomsframkallande bakterier som är resistenta mot flera olika typer av antibiotika har blivit ett allt allvarligare problem, och en tidigare ofarlig infektion eller ett enkelt kirurgiskt ingrepp kan få dödlig utgång om antibiotikumen blir overksamma.

Vi har utvecklat nya läkemedelskandidater som kan potentiera effekten av antibiotika i Grampositiva bakterier, och vår målsättning är att utveckla dessa för behandling av svåra bakteriella infektioner genom att göra antibiotikaresistenta bakterier känsliga för antibiotikum igen.

Förväntade effekter och resultat

Under projektperioden förväntar vi oss att verifiera effekten av våra nya läkemedelskandidater genom att använda en infektionsmodell som efterliknar komplicerad och svårbehandlad urinvägsinfektion. Som ett led i detta kommer vi att skala upp syntesen och utveckla formuleringar för intravenös administration av substanserna samt undersöka dess farmakokinetiska egenskaper.

Vi avser även att ta fram en klinisk och regulatorisk plan för en kombinationsbehandling av komplicerad urinvägsinfektion.

Planerat upplägg och genomförande

Studierna kommer att genomföras av samarbetspartners på QureTech Bio, Magle Chemoswed och Umeå Universitet och kommer bla att innefatta organisk syntes av de nya substanserna, utveckling av ett ”drug delivery” system som baseras på biologiskt nedbrytbara stärkelsemikrosfärer och effektstudier i den svårbehandlade infektionsmodellen. Extern kompetens kommer att tas in vid behov, exempelvis för att kartlägga farmakokinetiska egenskaper.

Projektnummer

2019-05491

Stöd från Swelife

Utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2019: 3 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

QureTech Bio AB

Tidsram

Augusti 2020 – juli 2022

Kontakt

Annica Rönnbäck
annica.ronnback@quretech.com

Fler berättelser
RISE: Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi