barn leker huvudprojektledare

Ny huvudprojektledare för Prevention barnfetma

Den 1 juli tar Peter Bergsten, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, över rollen som huvudprojektledare för projektet Prevention barnfetma efter Ebba Carbonnier, Swelife, som går tillbaka till sitt ordinarie portföljansvar.

-Det är en fantastisk möjlighet att i ett helt decennium få arbeta tillsammans med så många kloka människor och organisationer för att skapa förutsättningar för en permanent förändring i samhället i riktning mot prevention, säger Peter Bergsten.

Ny huvudprojektledare för Prevention barnfetma
Peter Bergsten. Professor i med. cellbiologi, särskilt experimentell diabetesforskning vid Institutionen för medicinsk cellbiologi. Foto. Mikael Wallerstedt

Sedan ett år tillbaka leder Peter Bergsten arbetet inom Arbetspaket 2 Best Practice. I den rollen har han varit ansvarig för att kartlägga vilka framgångsrika, evidensbaserade insatser som idag finns för att förebygga fetma och övervikt hos barn. Resultatet visar att det finns många goda initiativ, men få som gett någon långvarig effekt. Det är denna brist på långsiktighet i insatserna som Prevention barnfetma kommer att ändra på.

Fokus på att bibehålla hälsan

Idag fokuserar arbetet på övergripande samhällsnivå på att hantera sjukdom och inte på att bevara hälsa.

-Jag har jobbat med frågor kring barnhälsa på ett eller annat sätt i hela mitt yrkesverksamma liv. Det jag ser är att det finns så mycket att vinna på att skapa ett samhälle som inte bara kan hantera kriser och konflikter, utan också kan bygga stärkande strukturer och bevara det som är bra. Till exempel vad gäller fysisk och psykisk hälsa för barn, säger Peter Bergsten.

Ur ett Frisk-Risk-Sjuk-perspektiv förflyttar Prevention barnfetma fokus till Frisk. Det handlar om barns rätt till bästa möjliga hälsa som är inskriven i barnkonventionen och kan liknas vid barns rätt till utbildning.

Engagerad finansiär

Under uppstarten och det första projektåret har Ebba Carbonnier, som är portföljansvarig för skalbara lösningar på Swelifes programkontor, varit huvudprojektledare för Prevention barnfetma. Flera medarbetare på Swelifes programkontor har under denna period varit involverade i projektet, men nu är det dags för projektet att stå på sina egna ben.

Förutom att Peter Bergsten blir ny huvudprojektledare, tar Nils-Olof Jönsson steget från att vara Swelifes controller till att bli koordinator för projektet. En ny kommunikatör rekryteras också. Samtidigt kommer Swelifes programkontor fortsatt stötta projektet och vara en mycket engagerad finansiär.

-Det känns mycket tryggt att lämna över till Peter Bergsten och hela truppen med 24 arbetande parter över hela Sverige. Jag ser fram emot att följa projektet i min ordinarie roll som portföljansvarig, säger Ebba Carbonnier och tillägger:

-Projektet är ett viktigt steg i en systemtransformation som har initierats för att satsa mer på prediktion och prevention istället för att merparten av resurserna går till diagnos och behandling. En av anledningarna är de OECD-beräkningar som visar att om man lägger en krona på prevention så behöver man inte betala 6 kronor för behandling av sjukdom.

Revolution i små steg

Peter Bergsten ser fram emot att få vara en del av att skapa en stegvis och systematisk förändring av samhället, revolution i små steg, som han beskriver projektet, och är hoppfull kring vad som går att uppnå under tio år.

-Det handlar om att bygga vidare på och stärka det goda som görs. Vår uppgift är att dynamiskt utveckla och förbättra. En viktig del i detta arbete blir att arbeta data-drivet med uppgiften dvs att hela tiden samla fakta så att vi kan utvärdera det vi gör allteftersom. Det är så många människor och organisationer som har uttryckt sitt stöd för att projektet verkligen ska bli en kraftsamling och mobilisering. Det får mig att tänka: Nu eller aldrig!