Eva Sjökvist Saers
Eva Sjökvist Saers

Ny styrelse och styrelseordförande för Swelife

Eva Sjökvist Saers har valts till ny ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Swelife i samband med årets första styrelsemöte. Under mötet beslutades även om en ny styrelse, enligt tidigare beslutad ny ledningsstruktur.

Eva Sjökvist Saers har varit engagerad i Swelife sedan programmets start och har sedan 2018 varit förste vice ordförande i Swelife. Eva är leg apotekare, disputerad vid Uppsala universitet och tidigare vd för APL. I dag är hon styrelseaktiv i flera bolag inom life science.

– Swelife möjliggör många viktiga och spännande insatser genom de strategiska projekt som bedrivs och som medfinansiär i innovationsprojekt. Swelife arbetar med flera insatser för att bidra till att den nya life science-strategin går från ord till aktiv handling. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med den nya förstärkta styrelsen, programkontoret och våra intressenter driva arbetet vidare, säger Eva Sjökvist Saers.

Christina Östberg Lloyd har varit Swelifes ordförande sedan januari 2018 (tf sedan juni 2017). Hon har nu beslutat att lämna över ordförandeskapet.

– Christina har under denna period lagt ner mycket tid och engagemang i Swelife vid sidan av sitt ordinarie heltidsarbete, och vi är oerhört tacksamma för hennes värdefulla insatser för Swelife och svensk life science. Vi är mycket glada över att Eva med sin långa erfarenhet i Swelife tar över ordförandeskapet och ser fram emot ett fortsatt starkt ledarskap, säger Peter Nordström, programchef för Swelife.

Ny ledningsstruktur

Swelifes styrelse har tidigare beslutat om en ny ledningsstruktur.

– Mycket har hänt inom life science i Sverige sedan Swelife startade, säger Peter Nordström. Bland annat har vi nu ett life science-kontor med en samverkansgrupp. I samband med att programmet funnits i sex år – sin förmodade halva livslängd – har ledningsstrukturen setts över och vissa justeringar har gjorts. Bland annat har vi beslutat att avveckla Advisory Board och i stället säkerställa en styrelse med bred förankring. Ett stort tack till hela Advisory Board, med ordförande Anders Sylvan i spetsen!

Förändringarna har gjorts för att säkerställa

 • representation från hela life science sektorn, med fokus på Swelife-prioriterade områden
 • samhandling med life science-kontoret och kommande life science strategi
 • samordning och samverkan med övriga strategiska innovationsprogram som också är engagerade i hälsoområdet, främst Medtech4Health och IoT-Sverige.

Swelifes styrelse

På styrelsemötet valdes styrelse för 2020:

 • Eva Sjökvist Saers, styrelseaktiv inom life science. Ordförande
 • Örjan Norberg, Region Västerbotten. 1 vice ordförande
 • Sofia Rydgren Stale, Sveriges Läkarförbund. 2 vice ordförande
 • Magnus Barkstedt, Novo Nordisk
 • Elisabeth Björk, AstraZeneca
 • Sylvie Bové, Mentor and Advisor
 • Ann-Sofie Cans, Chalmers tekniska högskola
 • Mathias Ekman, Microsoft
 • Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
 • Hans Hägglund, Uppsala Universitet/Sveriges kommuner och regioner SKR
 • Stefan James,  Uppsala Clinical Research Center (UCR)
 • Hans Johansson, Myrtila advisors
 • Erik Renström, Lunds Universitet
 • Pia Sandvik, RISE
 • Patrik Sundström, Sveriges kommuner och regioner SKR
 • Lilian Wikström, KI Innovation AB
 • Päivi Östling, SciLifeLab

Swelifes styrelse och organisation.