Utbildning för patientföreträdare - bild på dator och kaffekopp

Ny utbildning för patientföreträdare

Nu startar en utbildning för patientföreträdare – ett resultat av ett tidigare Swelife-projekt. Funktionsrätt Sverige ligger bakom.

En patientföreträdare är en person som representerar en större grupp patienter för att förbättra hälso- och sjukvården. Målet med utbildningen är fler och ännu kunnigare patientföreträdare som kan företräda patientgrupper på nationell, regional eller lokal nivå.

Patienter har unika erfarenheter och perspektiv, och detta kan bidra till nya lösningar och en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Unika erfarenheter

Elisabeth Wallenius

– När jag började som ordförande för Funktionsrätt Sverige reflekterade jag över hur vi skulle kunna bli bättre på att företräda, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige och en av grundarna till Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Vissa grupper som har många medlemmar blir självklara för att företräda sin egen diagnos eller funktionsnedsättning, men sedan finns det andra grupper som inte har samma möjlighet att företräda sig själva. Det blir orättvist.

Tidigare har det varit relativt slumpartat vem som fått representera ”patienten” i vårdinnovationer, och det är något utbildningen vill avhjälpa.

– Det finns också en diskussion i vården att vi måste ha patientföreträdare, och då finns det en risk att man tar den patient som står vid dörren, någon som är vältalig.

Bred representation

Även om det också behövs patientföreträdare som går i spetsen, är det minst lika viktigt att ha en bred representation, eftersom olika människor har olika förutsättningar.

– Det är viktigt att vi försöker öka jämlikheten mellan olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Det talas mycket om jämställdhet mellan man och kvinna, och jämlikhet som beror på var man bor och etnisk bakgrund. Men man pratar väldigt lite om att man lägger olika stora forskningsresurser på olika diagnoser. Man kan ju inte byta diagnos! Men jag kan flytta.

I utbildningen reflekterar man också över sådant som när man representerar vem. När representerar du dig själv som patient, när är du representant för en större patientgrupp eller en patientorganisation.

Öppen för alla

Utbildningen för patientföreträdare är öppen för alla och det går att anmäla sig den genom Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal

– Jag hoppas att det är många av våra medlemmar som går utbildningen, och jag hoppas att det blir starkare representanter på alla nivåer. Jag hoppas också att vården inser och förstår varför vi gör den här utbildningen, att man ska tänka demokrati och inte bygga upp ett ”patientbibliotek”. Det ska vara en mångfald av människor.

För Funktionsrätt Sverige är hälso- och sjukvården ett av flera områden, så med tiden kan utbildningen utvidgas.

– Den här typen av digital utbildning kan inte stå still, utan den måste utvecklas.

Delta i utbildning för patientföreträdare

På Funktionsrätt Sveriges hemsida finns det mer information.

Eupati

Swelife har tidigare bidragit till den svenska översättningen av Eupati, ett europeiskt koncept för ökad patientdelaktighet inom forskning och utveckling av läkemedel, medicinteknik och kliniska studier. Patientföreträdarutbildningen är mer fokuserad på att förstå hälso- och sjukvården och innovation.

Eupati Sverige


Foto: Nick Morrisson och Linnea Bengtsson/Funktionsrätt Sverige