illustration hälsodatavägledning. Illustratör WALL-E
Illustration: DALL-E

Ny vägledning för hälsodata

Uppdatering 27 september 2023:

Hälsodatavägledningen finns nu utbyggd som en hemsida. Läs där istället!

halsodata.se


Många av Swelifes projekt hanterar hälsodata, och det kan vara en utmaning. Därför har vi, tillsammans med Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska institutet, bett Rikard Lövström att ta fram en vägledning för hälsodata. Nu är del ett klar!

Hälsodatavägledningen är tänkt att ge en överblick över området för att hantera hälsodata effektivt, för att syften med att förbättra individers hälsa lättare ska kunna förverkligas.

Två delar

Vägledningen som publiceras nu är den första i en tänkt serie om två.

  • Del 1 ska som en introduktion ge en första överblick över hälsodataområdet och insikter i några vanliga trösklar att ta sig över och diken att undvika. Den ska ge en tillräckligt orientering för att underlätta diskussionen med olika experter och samarbetspartner
  • En planerad del 2 ska fördjupa viktiga frågor och ge en mer detaljerad bild av ekosystemet av hälsodata. Vi planerar också att uppdatera del 1 utefter den återkoppling vi får och vid förändrade förutsättningar kring juridik med mera.

Följ de sju stegen

Del 1 är uppdelad i sju tydliga steg med frågor att börja titta på. Konceptet, resurser, kundresan, informationsanalys, juridisk analys, teknisk utveckling och utvärdering.

De sju stegen i vägledningen för hälsodata.
De sju stegen i hälsodatavägledningen

Att titta på det tidigt i arbetet tror vi kan öka chanserna till att dina lösningar ska få fäste, fortleva och kunna skalas upp och inte stanna upp, behöva göras om eller i värsta fall helt läggas ner.

Om författaren

Rapporten är framarbetad och skriven av Rikard Lövström. Han är läkare med mångårig erfarenhet av arbete i nationella it-projekt inom hälso- och sjukvården om att bygga lösningar (Infektionsverktyget 2009-2011, Stöd för rätt sjukskrivning 2013-2017), utreda särskilda frågor (Uppmärksamhetsinformation 2008, Din journal på nätet 2011, Ordinationsprocessen 2012, Framtidens intygsprocess 2012, blockkedjelösning för dokumentdelning 2017) och förvalta nationellt (Snomed CT 2017-2022).

Rikards största intresse har varit gränsområdet mellan teknik och medicin och att använda hälsodata för ökad kunskap och smidigare samarbete i individens möte med hälso- och sjukvården.