Nya hälsodatavägledningen lanserad

Nya Hälsodatavägledningen lanserad

Nu är den nya, webbaserade hälsodatavägledningen lanserad, Hälsodata.se. Swelifes hälsodatavägledning ger dig som innovatör ökade möjligheter att lyckas i din strävan att förbättra individers hälsa med hjälp av data.

Här hittar du hälsodata.se.

Hälsodatavägledningen riktar sig i första hand till dig som är entreprenör eller innovatör och som just ska starta ett projekt med syfte att förbättra individers hälsa med hjälp av data. 

Den ger dig en överblick över vilka frågor och perspektiv du inte får missa. Vägledningen pekar också ut möjliga fallgropar och guidar dig till bra diskussioner med ansvariga organisationer och sakkunniga inom området. Förhoppningen är att även forskare och strateger ska kunna ha nytta av vägledningen, särskilt av de fördjupande delarna, exemplen och framtidsspaningarna.

Hälsodatavägledningens sjustegsmodell utgår från de grundläggande steg som bör ingå i ett praktiskt arbete med hälsodata. Vägledningen är tänkt att vara bästa möjliga översiktliga introduktion till innovationsarbete med hälsodata i nuläget. Den ska däremot inte ses som en absolut sanning. Inte heller bör den vara den enda källan du konsulterar inför viktiga beslut i ditt projekt.

Från pdf till webb

En första del av hälsodatavägledningen publicerades i pdf-form i december 2022. I webbversionen har innehållet bearbetats, fördjupats och kompletterats med frågor och svar, framtidsspaningar och fler exempel. Fördjupningarna utgår från de frågor som kommit upp i författarens diskussioner med drygt 20 innovationsprojekt, start-ups och andra initiativ för att hantera hälsodata.

Flera risker hanteras i vägledningen

Vinnova, Swelife och Vetenskapsrådet finansierar en rad innovationsprojekt som behöver kunna dra nytta av befintliga tekniska lösningar, följa berörda författningar och tillämpa tillgängliga standarder. Utan vägledning om hur hälsodata bäst hanteras finns risk för

  • bristande interoperabilitet (semantisk, teknisk, organisatorisk och juridisk) mellan projekten och det befintliga ekosystemet av hälsodata
  • bristande innehåll och användning av data, vilket minskar projektens nytta
  • inbromsade projekt som missar sina förväntade resultat eller inte uppnår sin fulla potential.

Författare till vägledningen

Huvudförfattare är Rikard Lövström. Rikard är läkare med mångårig erfarenhet av arbete i nationella it-projekt inom hälso- och sjukvården om att bygga lösningar (Infektionsverktyget 2009–2011, Stöd för rätt sjukskrivning 2013–2017), utreda särskilda frågor (Uppmärksamhetsinformation 2008, Din journal på nätet 2011, Ordinationsprocessen 2012, Framtidens intygsprocess 2012, blockkedjelösning för dokumentdelning 2017) eller förvalta nationella källor (Snomed CT 2017–2022).

Rikards största intresse är gränsområdet mellan teknik och medicin och att använda hälsodata för ökad kunskap och smidigare samarbete i individens möte med hälso- och sjukvården.

Juridikkapitlet är granskat av Manólis Nymark. Nymark är jurist med lång erfarenhet av främst IT-rättsliga frågor. Han har tidigare arbetat vid bland annat Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och RIF-arbetet, rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur. Manólis Nymark har haft befattningar som bland annat kanslichef och biträdande chefsjurist. Han har också bred erfarenhet av den kommunala sektorn genom olika befattningar.