Det här gjorde Swelife första halvåret 2019

Leveranser, möten och projektuppstarter. Första halvåret 2019 var intensivt för Swelife. Nu har vi samlat det mesta i en halvårsrapport. Här hittar du halvårsrapporten.

halvår

Utlysning för samverkansprojekt öppnar

Nu öppnar Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2019. Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso-…

kvinna håller tomtebloss

Unikt samarbete ska ge svenska innovationer skjuts ut i Europa

De strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health samt EIT Health Scandinavia startar nu ett gemensamt arbete för att stärka svensk life science och medicinteknik. Målet är att förkorta tiden till marknadsintroduktion för svenska innovationer inom life science och medicinsk teknik. Genom…

samarbete peter nordström erik forslund jonas sareld

Nu öppnar kurs i klinisk prövningsmetodologi på webben

Allt för få kliniska prövningar görs och allt för få patienter inkluderas i fas I–IV-studier i Sverige. Därför har Swelife finansierat en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodologi, i första hand med inriktning mot cancer. Nu är den klar. Kursen är…

testtuber som illustrerar en kurs i klinisk prövningsmetodologi

Premiär för uppstartsmöte för nya innovationsprojekt

Den 23 maj höll Swelife, Medtech4Health och Vinnova ett gemensamt uppstartsmöte för de sexton innovationsprojekt som fick medel genom utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019. Det var första gången den här typen av möte hölls för projekten. Tanken var att…

uppstartsmöte

Miljonstöd till 16 projekt för bättre hälsa i utlysning från Swelife och Medtech4Health

16 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på drygt 41 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning. 122 projekt ansökte om medel, varav 106 gick vidare till bedömning. Av dessa sållades alltså…

miljonstöd till 16 projekt frö bättre hälsa

När patienten blir medskapande

Att patienten är en nödvändighet för hälso- och sjukvården är väl alla med på. Utan patienter hade ju inte vården behövts. Men hur kan patienten på ett bra sätt bli en del av den innovation som bedrivs av hälso- och…

patientinnovation

Guide stöttar vårdens väg till digitalisering

Digitalisering är viktigt, det håller nog många med om. Men hur får man till den förändring i arbetssätt som ofta behövs? Som ett stöd för verksamheter inom hälso- och sjukvården som vill arbeta mer digitaliserat, har Swelife startat ett projekt…

Guide stöttar vårdens väg till digitalisering

Spelplan för bättre upphandlingar

Arbetspaket 3 inom Sweper-projektet, Konkurrensneutralitet, har resulterat i en spelplan. Tärningen är kastad – för bättre upphandlingar och inköp av innovativa lösningar! Spelplanen finns i powerpoint- och A4-format, på svenska och på engelska. Svenska A4-format, utskrivbart, pdf Svenska powerpoint 16:9-format…

spelplan

”Det finns mycket kvar att göra!”

I och med årsskiftet avslutades Swelifes och Medtech4Healths projekt för att stötta att svensk life science deltar mer i europeiska samarbeten, Påverkansplattformen (Impact). Ett nytt projekt tar vid – Swelife International – som bygger vidare på de erfarenheterna i syfte…

Swelife International projekt som vill söka EU-medel bild på EUropa och en jordglob