15 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health

15 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på 36 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning. 130 projekt ansökte om medel. – Det är glädjande att Swelifes och Medtech4Healths utlysning lockar projekt…

kvinna håller tomtebloss

Ny styrelse och styrelseordförande för Swelife

Eva Sjökvist Saers har valts till ny ordförande för det strategiska innovationsprogrammet Swelife i samband med årets första styrelsemöte. Under mötet beslutades även om en ny styrelse, enligt tidigare beslutad ny ledningsstruktur. Eva Sjökvist Saers har varit engagerad i Swelife sedan…

EVA SJÖKVIST SAERS

Rapport om AI för bättre hälsa

Nu är den här – slutrapporten för projektet Strategiskt arbete med AI för life science! ”AI för bättre hälsa” heter den och går att ladda ner här nedan. Swelife ville stärka sitt strategiska arbete kring AI genom att genomföra en…

ai för bättre hälsa

I halvtid

Nu har Swelife funnits i sex år. Den maximala programperioden är fram till 2026, så nu är det halvtid. För att förbereda oss för nästa period, har vi summerat och reflekterat i en skrift: I halvtid. Swelifes första år som möjliggörare…

Swelifes halvtidsrapport

2019 – vilket år!

Leveranser, konferenser! Nya kompetenser och kvantdatorinfluenser! Vi har i våra projekt berört allt från operation till prevention. Extra hurra till alla projektledare som slitit järnet – ni är värda fanfarer från en hel blåssektion! Vi har lärt oss mer om…

hjärta 2019

Lexikon och metodbok för en ”smartare” cancervård klara

För att kunna använda data på ett smart och effektivt sätt, går det inte alltid att fortsätta göra som man alltid gjort. Exempelvis behöver datorn hjälp att förstå oss, och därför kan en ”översättning” vara behjälplig. Inom  Swelifes Sweper-projekt har…

lexikon & metodbok. bokeh bild som visar på komplexiteten i snomed ct och blåscancerregistret

Swelife förstärker satsning inom genomik med elva miljoner kronor

Swelife förstärker Genomic Medicine Sweden – Vinnovas satsning inom precisionsmedicin – genom att finansiera satsningen med elva miljoner kronor under en tvåårsperiod (2020–21). Genomic Medicine Sweden, GMS, består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första…

Genomic Medicine Sweden GMS

Unikt samarbete ska ge svenska innovationer skjuts ut i Europa

De strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health samt EIT Health Scandinavia startar nu ett gemensamt arbete för att stärka svensk life science och medicinteknik. Målet är att förkorta tiden till marknadsintroduktion för svenska innovationer inom life science och medicinsk teknik. Genom…

samarbete peter nordström erik forslund jonas sareld

Nu öppnar kurs i klinisk prövningsmetodologi på webben

Allt för få kliniska prövningar görs och allt för få patienter inkluderas i fas I–IV-studier i Sverige. Därför har Swelife finansierat en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodologi, i första hand med inriktning mot cancer. Nu är den klar. Kursen är…

testtuber som illustrerar en kurs i klinisk prövningsmetodologi

Premiär för uppstartsmöte för nya innovationsprojekt

Den 23 maj höll Swelife, Medtech4Health och Vinnova ett gemensamt uppstartsmöte för de sexton innovationsprojekt som fick medel genom utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019. Det var första gången den här typen av möte hölls för projekten. Tanken var att…

uppstartsmöte