Ett gränssnitt för den skräddarsydda vården

För att kunna tolka all information om en patients sjukdomshistoria, krävs IT-system som kommunicerar med alla vårdens olika system och stödja läkaren att avgöra vilken behandlings som är bäst för patienten. Björn Arvidsson är projektledare för den strategiska satsningen på…

”Upplägget stimulerar privata aktörer att ta lite större risk”

Lars H Bruzelius leder SWElifes strategiska projekt för att Life Science-projekt ska kunna finansieras i en tidig fas. Vad grundar sig projektet i? – Utmaningen i Sverige idag är att vi har mycket information om patienterna, men den är uppdelad…

”Det gäller att ha en dialog och komma överens”

Tobias Sjöblom är delprojektledare för SWElifes strategisk projekt för nationella kohorter inom cancerområdet. Vad går projektet nationella kohorter ut på? – Projektet startar med ett cancerperspektiv, men förslagen kan användas på många sjukdomsområden. Sverige behöver få mer standardiserade rutiner för…

Q&A about SWElife ”We need to go from words to action”

SWElife will build on already existing competence and infrastructure and will rather focus on enhancing cooperation between stakeholders and changing the mind set and collaborative culture in Sweden, says Peter Nordström, Programme Director for SWElife. What is SWElife? The programme…

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: