provrör

OligoNova Fas 1

Projektet ska genomföra en nationell satsning inom området terapeutiska oligonukleotider – OligoNova.

OligoNovas hemsida

OligoNova.org

Om projektet

Projektet har etablerat en nationell plattform som blir ett nav för forskning och innovation inom terapeutiska oligonukleotider i Sverige. Industriella och akademiska forskningsmiljöer samt forskningsinstitut och regioner i Sverige kommer att knytas till plattformen och ett fysiskt centrum kommer att etableras i Göteborg. Det handlar om att skapa förutsättningar för att gå från nuvarande framstående forskning till att utveckla banbrytande terapier som implementeras i vården.

Projektet har blivit vidarefinansierat. Läs mer här.

Resultat/Värde

Under denna fas avses fler aktörer anslutas till satsningen i en involverande och inkluderande process. Här kommer OligoNova dra nytta av erfarenheter från CAMP / Swelife-
ATMP avseende hantering av nytillkomna intressenter och partners.

Mål

Syftet är att genom närmare samverkan, gemensamma aktiviteter och nya investeringar av akademi och industri utveckla en svensk plattform för oligonukleotider i världsklass, med synlighet och genomslag globalt i form av banbrytande terapier som når patientnytta och stärker Sveriges konkurrenskraft inom Life Science. Vår ambition är att OligoNova skall organiseras på ett sätt som kompletterar och påminner om Centre for Advanced Medical Products (CAMP), där kompetenser och infrastruktur tvärs sektorer i olika delar av Sverige samlas under ett paraply för att dra nytta av de synergier som en nationell strategi och samverkan ger.

Projektnummer

2020-02376

Stöd från Swelife

2 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Göteborgs Universitet – Institutionen för biomedicin

Tidsram

juni 2020 – december 2021

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.