Olink Bioscience: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA

Genom att räkna DNA-molekyler i stället för att sekvensera DNA kan fostertester, som visar på till exempel Downs syndrom göras snabbare, billigare och säkrare.
– Dessutom hoppas vi kunna göra det tidigare i graviditeten. Marknaden för prenatala tester är globalt värd 3,6 miljarder USD om året, säger Erik Ullerås.

Han är docent i molekylär toxikologi och medverkar i det forsknings- och utvecklingsarbete kring en helt ny typ av fostertest som Olink Bioscience AB driver med stöd av Swelife.

– Vår metod har också en rad andra fördelar jämfört med DNA-sekvensering. Vi använder oss av standardutrustning i form av flödescytometer för att räkna; det är ett vanligt instrument på diagnostiska laboratorier. Det finns konkurrenter som också utvecklar digital räkning, men de behöver specialbyggda instrument. Vårt test passar smidigt in i existerande provlogistik och vårdrutiner, menar Erik Ullerås.

Undviker etiskt dilemma

Genom att i blodprov från gravida kvinnor räkna en stor mängd enskilda DNA-molekyler, till exempel från fostrets kromosom 21 som personer med Downs syndrom har tre av i stället för två, blir känsligheten i testet mycket hög.

– En annan viktig fördel jämfört med att sekvensera är att vi varken genererar eller lagrar genetisk information. DNA-sekvensering genererar enorma mängder data och kan leda till att man ställs inför andra besked och beslut än de man efterfrågat. Det etiska dilemmat undviker vi helt och hållet, säger Erik Ullerås.

Swelifes stöd ett tungt argument

Just nu pågår arbetet med att finslipa tekniken kring mätningen. Samtidigt förs diskussioner om samarbete med både klinisk/diagnostiska laboratorier och med tillverkare av flödescytometrar.

– Under hösten 2018 räknar vi med att kunna börja testa med blodprov från gravida kvinnor och jämföra våra resultat med dem från sekvensering. Under hösten ska vi också söka förnyat stöd från Swelife. Vi har inte säkrat några följdinvesteringar så här långt, men finansieringen från Swelife har gett oss mer synlighet och är ett tungt argument i vår marknadsföring.

Öppnar ett nytt spår

Parallellt med fostertesterna har Olink Bioscience öppnat ett nytt spår som bygger på samma teknik – att räkna muterat DNA från tumörceller.

– Med vår metod kan vi bygga en helt ny teknisk plattform. Inom fem år hoppas jag att testet är etablerat på marknaden och att vi också har breddat det till att inkludera tumörspåret, säger Erik Ullerås.

Varför investera i Olink?

– Vi har ett snabbt, enkelt och känsligt fostertest som bygger på en unik teknologi som vi själva äger. Marknaden för prenatala test är värd 3,6 miljarder USD om året globalt och behovet ökar eftersom mödrar blir allt äldre. Dessutom har tekniken andra användningsområden, till exempel inom tumördiagnostik, säger Erik Ullerås.

Uppdaterad: 2018-07-02
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01441

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017: 1 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Olink Bioscience AB

Kontakt

Erik Ullerås
erik.ulleras@olinkbioscience.com

Olinks hemsida

Fler berättelser
Bactiguard: Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar (ÄDELSTENT)