Om Swelife

Swelife stärker life science i Sverige och förbättrar folkhälsan

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälsa i världsklass. Vi arbetar också för en life science-sektor som växer stadigt och är konkurrenskraftig på en global marknad.

Den grund Swelife står på är idén att vi som lever i Sverige ska ha tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa, och när vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Ett strategiskt innovationsprogram

Swelife är ett av sjutton strategiska innovationsprogram, och vi finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. De strategiska innovationsprogrammen har som uppgift att genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Mer om strategiska innovationsprogram (Vinnova.se).

Swelife stärker life science i Sverige genom sina fyra portföljer:

 • Samverkan och samordning. Vi ökar samverkan genom att koppla ihop aktiviteter, personer och initiativ inom life science.
 • Kompetens och kapital. Vi möjliggör att de goda idéerna för bättre hälsa kan växa till globala produkter och tjänster som skapar nytta.
 • Skalbara lösningar. Vi möjliggör att goda idéer för bättre hälsa skalas upp så att kompetens och kapital används optimalt och snabbare blir till nytta för fler.
 • Systematiska hälsodata. Gemensamt med individen/patienten, civilsamhället, hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv skapar vi tillit för hälsodata som ger nytta: för verksamhetsutveckling och innovation för bättre hälsa.

Mer om våra portföljer

Så här jobbar Swelife

 • Swelife arbetar alltid för en samordning på nationell nivå – vi arbetar inte med lokala eller regionala satsningar som inte har en tydlig plan för nationell och/eller internationell implementering.
 • Swelife samlar aktivt patientföreträdare och organisationer med fokus på bättre hälsa för ökad samordning och samverkan – vi driver inte egna frågor och vi överlappar inte det som redan görs.
 • Swelife identifierar glapp inom life science i Sverige som behöver åtgärdas och möjliggör att de blir åtgärdade – vi åtgärdar sällan glappen själva.
 • Swelife är en neutral aktör som möjliggör för andra att skapa nytta och som bygger genom andra – vi har inget egenintresse att bli stora.
 • Swelife påverkar och ger upphov till systemisk förändring genom sitt arbetssätt – vi har inte en politisk agenda.

Swelifes mål

 1. Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
 2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
 3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Mer om Swelifes mål och effektlogik.

Budget

Mer än 100 organisationer, fördelade mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv i hela Sverige samverkar i dag med Swelife.

 • 2018: 65 miljoner kronor från Vinnova + 65 miljoner kronor medfinansiering
 • 2017: 55 miljoner kronor från Vinnova +55 miljoner kronor medfinansiering
 • 2016: 40 miljoner kronor från Vinnova +40 miljoner kronor medfinansiering
 • 2015: 30 miljoner kronor från Vinnova +30 miljoner kronor medfinansiering
 • 2014: 9 miljoner kronor från Vinnova +9 miljoner kronor medfinansiering

Historik

Swelife startade sommaren 2014 då Diabetesagendan och SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) gemensamt ansökte om att få starta ett så kallat strategiskt innovationsområde (SIO). Tanken var att samla Sveriges life science-regioner i en gemensam nationell forsknings- och innovationsagenda.

SIO Folksjukdomar beviljades i maj 2014, bytte under hösten namn till Swelife och i januari 2015 tillkom ytterligare en agenda (PMC – Personalised Medicine Cancer).

Gjort hittills

Halvårsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Halvårsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Halvårsberättelse 2016

Rapporter och dokument

Här hittar du de rapporter som Swelife låtit ta fram.

Material för dig som ska berätta om Swelife

Här hittar du logo, profiltext och annat stöd.

Vill du hitta nyheter, läs här.