Om Swelife

Vi stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Kort om Swelife

Swelife är en möjliggörare. Genom ett långsiktigt och nationellt perspektiv ska vårt arbete bidra till att:

  1. Life science-sektorns kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning
  2. Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn
  3. Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Budget och support

Mer än 100 organisationer, fördelade mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv i hela Sverige samverkar i dag med Swelife.

Budget

  • 2018: 65 miljoner kronor från Vinnova + 65 miljoner kronor medfinansiering
  • 2017: 55 miljoner kronor från Vinnova +55 miljoner kronor medfinansiering
  • 2016: 40 miljoner kronor från Vinnova +40 miljoner kronor medfinansiering
  • 2015: 30 miljoner kronor från Vinnova +30 miljoner kronor medfinansiering
  • 2014: 9 miljoner kronor från Vinnova +9 miljoner kronor medfinansiering

Historik

Swelife startade sommaren 2014 då Diabetesagendan och SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) gemensamt ansökte om att få starta ett så kallat strategiskt innovationsområde (SIO). Tanken var att samla Sveriges life science-regioner i en gemensam nationell forsknings- och innovationsagenda.

SIO Folksjukdomar beviljades i maj 2014, bytte under hösten namn till Swelife och i januari 2015 tillkom ytterligare en agenda (PMC – Personalised Medicine Cancer).

Gjort hittills

Årsberättelse 2018

Halvårsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Halvårsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Halvårsberättelse 2016

Rapporter och dokument

Här hittar du de rapporter som Swelife låtit ta fram.

Material för dig som ska berätta om Swelife

Här hittar du logo, profiltext och annat stöd.