Effektlogik och mål

Effektlogik och mål

Här kan du läsa om Swelifes effektlogik och mål, alltså om hur vi på programmet planerar och målsätter vår verksamhet.

Swelifes vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt.

Swelifes mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta.

Effektlogik

Mål till 2020

De projekt och verksamheter vi stödjer och engagerar oss i ska bidra till våra åtta mål.

 1. Swelife engagerar, i sin roll som möjliggörare, intressenter från hela life science-sektorn (akademi,hälso- och sjukvård, näringsliv och patienter)
 2. Swelife har stärkt sitt internationella perspektiv
 3. Swelife har bidragit till en nationell life science-strategi
 4. Swelife har bidragit till att stärka och tillgängliggöra kompetens inom life science-sektorn
 5. SMF och tidiga projekt har tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till använd produkt/tjänst
 6. Swelife har bidragit till förbättrad översikt av och tillgång till life science relaterad forskningsinfrastruktur
 7. Swelife har möjliggjort utveckling och nationell spridning av generiska nationellt skalbara lösningar för en bättre hälsa
 8. Swelife har bidragit till mer strukturerad och delbar data

Effektmål

Life science-Sveriges kompetenser och resurser används nationellt genom samverkan och samordning

Strategi:

 • Minskad fragmentering och ökad nationell samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv
 • Ökad samordning enligt framtagen nationell strategi för life science i Sverige

Sverige erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life sciencesektorn

Strategi:

 • Ökad nationellt tillgänglig och nyttjad kompetens, kapital och infrastruktur
 • Säkerställa att life science i Sverige är attraktiv och internationellt konkurrenskraftig

Invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård

Strategi:

 • Svensk hälso- och sjukvård, akademi, medborgarorganisationer och näringsliv aktivt arbetar tillsammans för att utveckla, använda och utvärdera generiska och skalbara lösningar för en individbaserad hälsa.
 • Ökad kvalitet liksom förbättrad nationell tillgänglighet och användbarhet av hälsorelaterad data

Så här är Swelife organiserat.

Här hittar du mer information om hur Vinnova arbetar med effektlogiker.