Sveriges life science-strategi

Life science-strategin

Sedan december 2019 har Sverige en ny life science-strategi. Här hittar du länkar och info om den.

Så här stödjer Swelife den svenska life science-strategin

För visualisering i powerpoint-format, ladda ner här.

1. Strukturer för samverkan

Swelife som program stärker punkt 1.1: Stärkt nationell samordning inom life science-området.

2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Swelife stärker delmål 2.1 Effektivt och säkert utbyte av patientdata genom projekten:

Swelife stärker delmål 2.2 Ökat nyttjande av hälsodata för forskning och innovation genom projekten:

Swelife stärker delmål 2.3 Effektiv, säker och etisk användning av registerdata genom projektet:

Swelifestärker delmål 2.4 Bättre nyttjande av biobanker genom projekten:

3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Swelife stärker delmål 3.1 En effektiv process för implementering av nya terapier genom projekten:

Swelife stärker delmål 3.3 Implementering av nya medicintekniska förordningar genom projektet:

Swelife stärker delmål 3.4 Ökat fokus på förebyggande insatser och egenvård genom projekten/insatserna:

4. Integrering av forskning och innovation i vården

Swelife stärker delmål 4.2 Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård genom projektet:

Swelife stärker delmål 4.3 Hög kvalitet i kliniska studier genom projektet:

Svelife stärker delmål 4.4 Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården genom projekten:

5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Swelife stärker delmål 5.1 Nyttiggörande av välfärdsteknik genom projekten:

Swelife stärker delmål 5.2 Utveckling och samverkan för implementering genom projektet:

6. Forskning och infrastruktur

Swelife stärker delmål 6.2 Excellent forsknings-infrastruktur inom life science-området genom projekten:

Swelife stärker delmål 6.3 Ökat och breddat nyttjande av forskningsinfrastruktur genom projekten:

Swelife stärker delmål 6.4 Stärkta infrastrukturer för datadriven forskning och innovation genom projektet:

Swelife stärker delmål 6.5 Ökat svenskt deltagande i EU-program genom projekten:

8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Swelife stärker delmål 8.2 Ökat främjande för export och investeringar genom projektet:

Swelife stärker delmål 8.3 Företagsinkubatorer i världsklass genom projektet:

Swelife stärker delmål 8.4 Kontinuerlig omvärldsbevakning, analys och uppföljning genom insatserna:

Dokument

Strategin etc

Life science-kontoret

Medieklipp

Röster om life science-strategin