Ska du berätta om Swelife?

För dig som ska representera eller presentera Swelife finns material att använda. En del av det hittar du här, annat får du genom att kontakta oss. 

Kontakta vår kommunikationsstrateg!

Karin Lilja, karin.lilja@swelife.se.

Texter

Swelife i en mening

Swelife vill stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Swelifes berättelse

  • Swelife arbetar för att öka sammanhållningen och effektiviteten i hälso- och life science-sektorerna i Sverige, för att på så sätt skapa tillväxt och en bättre folkhälsa.
  • Swelife är ett strategiskt innovationsprogram som är finansierat av Vinnova.
  • Vi vill göra det möjligt för att kompetenser och resurser att användas på bästa sätt. Det gör vi genom nationell samverkan och samordning. Vi vill minska fragmenteringen inom life science i Sverige.
  • Vi arbetar långsiktigt för att Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för en hälso- och life science-sektor som växer stadigt, ligger i framkant och är konkurrenskraftig på en global marknad.
  • Vi vill accelerera de goda idéerna inom life science så att de kan växa till globala produkter och tjänster.
  • Swelife arbetar för att vi som bor i Sverige ska tillgång till förebyggande insatser och kunskap för ett liv i hälsa. När vi är sjuka ska vi ha tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad behandling.

Vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt

Mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta

Logo

Swelifes logo (jpg)

Logopaket i eps-format (inkl svart, negativ och vit)

Logopaket i png/pdf-format (inkl negativ och vit)

Powerpoint-presentation

En allmän powerpoint-presentation om Swelife – lång version. Ta de bilder du vill till din presentation! (Länken går till en sida där du får ladda ner powerpoint-filen.)

Engelska

Powerpoint om Swelife på engelska.

Mall

Mall för powerpoint (uppdaterad november 2018)

Roll-up

Swelife-roll-ups finns strategiskt utplacerade över Sverige. Hör av dig till Karin Lilja om du skulle behöva låna en roll-up, så kan det alltså finnas en i din närhet!