Ska du berätta om Swelife?

För dig som ska representera eller presentera Swelife finns material att använda. En del av det hittar du här, annat får du genom att kontakta oss. 

Kontakta vår kommunikationsstrateg!

Karin Lilja, karin.lilja@swelife.se.

Texter

Swelife i en mening

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

Swelifes berättelse

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram för life science, finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova. Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

För att vi ska lyckas med det, arbetar vi genom olika projekt.

  • Dels stöttar vi innovationsprojekt för bättre hälsa som på sikt kan bli framgångsrika företag inom life science, till exempel läkemedel och medicinsk teknik, men också ehälsa, diagnostik och mycket mer.
  • Dels koordinerar vi olika strategiska projekt på nationell nivå, där de flesta syftar till systemiska förändringar och/eller förbättrat samarbete för bättre hälsa i Sverige.

Vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt

Mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta

Logo

Swelifes logo (jpg)

Logopaket i eps-format (inkl svart, negativ och vit)

Logopaket i png/pdf-format (inkl negativ och vit)

Powerpoint-presentation

En allmän powerpoint-presentation om Swelife – lång version. Ta de bilder du vill till din presentation! (Länken går till en sida där du får ladda ner powerpoint-filen.)

Engelska

Powerpoint om Swelife på engelska.

Mall

Mall för powerpoint (uppdaterad november 2018)

Roll-up

Swelife-roll-ups finns strategiskt utplacerade över Sverige. Hör av dig till Karin Lilja om du skulle behöva låna en roll-up, så kan det alltså finnas en i din närhet!