Material om Swelife

Ska du berätta om Swelife?

För dig som ska representera eller berätta om Swelife finns material att använda. En del av det hittar du här, annat får du genom att kontakta oss. 

Kontakta vår kommunikationsstrateg!

Karin Lilja, karin.lilja@swelife.se.

Texter

Berätta om Swelife i en mening

Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

Lite längre …

Swelife är ett strategiskt innovationsprogram för life science, finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova. Swelife arbetar för att stärka life science i Sverige och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

För att vi ska lyckas med det, arbetar vi genom olika projekt.

  • Dels stöttar vi innovationsprojekt för bättre hälsa som på sikt kan bli framgångsrika företag inom life science, till exempel läkemedel och medicinsk teknik, men också ehälsa, diagnostik och mycket mer.
  • Dels koordinerar vi olika strategiska projekt på nationell nivå, där de flesta syftar till systemiska förändringar och/eller förbättrat samarbete för bättre hälsa i Sverige.

Vision

Life science i Sverige har en ledarroll i utvecklingen för en hälsa i världsklass och en hållbar tillväxt

Mission

Swelife faciliterar och accelererar innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta

Logo

Swelifes logo (jpg)

Logopaket i eps-format (inkl svart, negativ och vit)

Logopaket i png/pdf-format (inkl negativ och vit)

Powerpoint-presentation

En powerpoint-presentation om Swelife (från höst 2019).
(Länken går till en sida där du får ladda ner powerpoint-filen.)

Kontakta oss gärna om du önskar en annan typ av bilder, så kan vi förhoppningsvis hjälpa till.

Engelska

Powerpoint om Swelife på engelska.

Mallar

Mall för word (uppdaterad mars 2020)

Mall för powerpoint (uppdaterad mars 2020)

Roll-up

Swelife-roll-ups finns strategiskt utplacerade över Sverige. Hör av dig till Karin Lilja om du skulle behöva låna en roll-up, så kan det alltså finnas en i din närhet!


Vill du ha fortlöpande info om Swelife, så är det smart att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Här anmäler du dig.