Organisation

Swelifes organisation

Här kan du läsa om Swelifes organisation.

Styrelsen

Styrelsen är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer.

Ledamöter 2020

Klicka på namnen med länk, så kommer du till en intervju som berättar mer om varje ledamot!

Swelifes styrelsemöten

Under 2020 kommer Swelife att ha styrelsemöten:

  • 2 september
  • 2 oktober
  • 27 november

Här kan du läsa mer om vår styrelse och vad den gör.

Valberedning

Styrelsen föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

  • Erik Forsberg (ordförande)
  • Sylvie Bove
  • Christina Östberg Lloyd
  • Anders Gustafsson
  • Anders Ekholm

Styrdokument

Arbetsordning för styrelsen, uppdaterad 20200120

Arbetsordning för valberedning, uppdaterad 20200120

Jävspolicy för Swelife, uppdaterad 2020-05-27

Swelifes beslutsprocess (inklusive visualisering) (pdf)

Swelifes ramverk för prioriteringar (pdf)

Verksamhetsplan 2020

Strategisk plan 2020

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

Ditt engagemang är välkommet

Swelifes verksamhet bygger på idéer och förslag från representanter från akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Läs mer här om hur du kan påverka och engagera dig.