Organisation

Swelifes organisation

Här kan du läsa om Swelifes organisation.

Styrelsen

Styrelsen är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer.

Ledamöter 2020

Klicka på namnen med länk, så kommer du till en intervju som berättar mer om varje ledamot!

Swelifes styrelsemöten

Under 2020 kommer Swelife att ha styrelsemöten:

  • 2 september
  • 2 oktober
  • 27 november

Här kan du läsa mer om vår styrelse och vad den gör.

Valberedning

Styrelsen föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

  • Erik Forsberg (ordförande)
  • Sylvie Bove
  • Christina Östberg Lloyd
  • Anders Gustafsson
  • Anders Ekholm

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

Programkontorets kontaktuppgifter

Styrdokument

Arbetsordning för styrelsen, uppdaterad 2020-09-25 (pdf)

Arbetsordning för valberedning, uppdaterad 2020-09-25 (pdf)

Jävspolicy för Swelife, uppdaterad 2020-09-25 (pdf)

Swelifes beslutsprocess (inklusive visualisering) (pdf)

Swelifes ramverk för prioriteringar, uppdaterad 2020-09-25 (pdf)

Verksamhetsplan 2020

Strategisk plan 2020

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.

Ditt engagemang är välkommet

Swelifes verksamhet bygger på idéer och förslag från representanter från akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Läs mer här om hur du kan påverka och engagera dig.

När medarbetare på Swelifes programkontor går in som projektledare

I vissa projekt är en medarbetare på Swelifes programkontor projektledare. Det kan exempelvis bero på att parterna i satsningar, där det är viktigt att projektledaren inte har något egenintresse i frågorna, önskat att Swelife är projektledare. På så sätt kan det gå lättare att samla olika krafter i Sverige. Andra projekt kan ha som mål att stärka upp arbetet inom vissa strategiskt viktiga områden som Swelife sedan kan dela med många. Det kan exempelvis vara insatser för samverkan, projektstöd och internationalisering.

Projektledaren är i dessa fall inte finansierad av Swelifes budget för projektkoordinering, utan av det projekt hen lägger huvuddelen av sin arbetstid i.

Samverkan sker inte av sig själv utan kräver både tid och resurser. Vi har alltså konstruerat organisationen så att även programkontorsmedlemmar som inte får sin lön finansierad av koordineringsmedel ändå ingår i programkontoret. På så sätt kan vi säkerställa ett programkontor med både en bred kompetens och stort engagemang, vilket är en framgångsfaktor för Swelife.