Swelifes organisation

Governing Board

Governing Board är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer, och den har dessutom koppling till Medtech4Health, Kliniska Studier Sverige och regeringens expertgrupp inom life science.

Ledamöter 2019

Ordinarie i fetstil, personlig suppleant raden under.

Christina Östberg Lloyd, Novo Nordisk. Ordförande
Gabriella Brunlid, Novo Nordisk

Eva Sjökvist Saers, APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vice ordförande
Björn Eriksson, Region Skåne

Örjan Norberg, Västerbottens läns landsting. Vice ordförande

Beatrice Melin, Umeå universitet/RCC Norr
Mef Nilbert, Kraeftens bekempelse

Hans Johansson, Myrtilia Advisors

Erik Forsberg, Uppsala BIO/EIT Health

Erik Renström, LUDC, Lunds universitet
Johan Söderholm, Linköpings universitet

Maria Wästfelt, Vetenskapsrådet
Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet

Maria Anvret, Göteborgs universitet
Johan Söderholm, Linköpings universitet

Rita Jedlert, Region Skåne
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

Beritte Christensson, AstraZeneca
Kerstin Falck, Pfizer

Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund
Margareta Tennander, GE Healthcare

Lillian Wikström, KI Innovations
Krim Talia, Rise

Advisory Board

Advisory Board är ett rådgivande organ till Governing Board med ansvar för att bidra till utveckling av programmet med avseende på genomförande, strategi och eventuella partnerskap.

Ledamöter 2019

 • Anders Sylvan, Skandionkliniken (ordf.)
 • Bo Ahrén, Lunds universitet
 • Jan Andersson, Region Stockholm
 • Ingrid Bengtsson Rijavec, Malmö universitet
 • Elisabeth Björk, AstraZeneca
 • Sylvie Bové, Mentor and Advisor
 • Lars Börjesson, Chalmers
 • Staffan Isling, Region Uppsala
 • Lotta Ljungqvist, GE Nordics
 • Pia Sandvik, Rise
 • Ann-Marie Wennberg, VGR
 • Brita Winsa, Region Västerbotten

Valberedning

Governing Board och Advisory Board föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

Styrdokument

Arbetsordning för Governing Board

Arbetsordning för Advisory Board

Arbetsordning för valberedning

Jävspolicy för Swelife

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

Ditt engagemang är välkommet

Ditt engagemang är välkommet