Organisation

Swelifes organisation

Här kan du läsa om Swelifes organisation.

Styrelsen

Styrelsen är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer.

Ledamöter 2020

 • Eva Sjökvist Saers, styrelseaktiv inom life science. Ordförande
 • Örjan Norberg, Region Västerbotten. 1 vice ordförande
 • Sofia Rydgren Stale, Sveriges Läkarförbund. 2 vice ordförande
 • Magnus Barkstedt, Novo Nordisk
 • Elisabeth Björk, AstraZeneca
 • Sylvie Bové, Senior Advisor, Smile Incubator
 • Ann-Sofie Cans, Chalmers tekniska högskola
 • Mathias Ekman, Microsoft
 • Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
 • Hans Hägglund, Uppsala Universitet/Sveriges kommuner och regioner SKR
 • Stefan James, Uppsala Clinical Research Center (UCR)
 • Hans Johansson, Myrtila advisors
 • Erik Renström, Lunds Universitet
 • Pia Sandvik, RISE
 • Patrik Sundström, Sveriges kommuner och regioner SKR
 • Lilian Wikström, KI Innovation AB
 • Päivi Östling, SciLifeLab

Valberedning

Styrelsen föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

Styrdokument

Arbetsordning för styrelsen, uppdaterad 20200120

Arbetsordning för valberedning, uppdaterad 20200120

Jävspolicy för Swelife

Swelifes beslutsprocess (inklusive visualisering) (pdf)

Swelifes ramverk för prioriteringar (pdf)

Verksamhetsplan 2020

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

Ditt engagemang är välkommet

Swelifes verksamhet bygger på idéer och förslag från representanter från akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Läs mer här om hur du kan påverka och engagera dig.