Organisation

Swelifes organisation

Här kan du läsa om Swelifes organisation.

Governing Board

Governing Board är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer, och den har dessutom koppling till Medtech4Health, Kliniska Studier Sverige och regeringens expertgrupp inom life science.

Ledamöter 2019

Ordinarie ledamöter:

Christina Östberg Lloyd, Novo Nordisk. Ordförande
Eva Sjökvist Saers, APL. Vice ordförande
Örjan Norberg, Region Västerbotten. Vice ordförande
Maria Anvret, senior advisor
Beritte Christensson, AstraZeneca
Erik Forsberg, Uppsala BIO/EIT Health
Rita Jedlert, Region Skåne
Hans Johansson, Myrtila Advisors
Beatrice Melin, Umeå universitet
Erik Renström, Lunds universitet
Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund
Lilian Wikström, KI Innovations AB
Maria Wästfelt, Vetenskapsrådet

Suppleanter:

Gabriella Brunlid, Novo Nordisk
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
Björn Eriksson, Region Skåne
Kerstin Falck, Pfizer
Mef Nilbert, Kraeftens bekempelse
Johan Söderholm, Linköpings universitet
Krim Talia, Rise
Margareta Tennander, GE Healthcare

Advisory Board

Advisory Board är ett rådgivande organ till Governing Board med ansvar för att bidra till utveckling av programmet med avseende på genomförande, strategi och eventuella partnerskap.

Ledamöter 2019

 • Anders Sylvan, Skandionkliniken (ordf.)
 • Jan Andersson, Region Stockholm
 • Ingrid Bengtsson Rijavec, Malmö universitet
 • Elisabeth Björk, AstraZeneca
 • Sylvie Bové, Mentor and Advisor
 • Lars Börjesson, Chalmers
 • Staffan Isling, Region Uppsala
 • Lotta Ljungqvist, GE Nordics
 • Pia Sandvik, Rise
 • Ann-Marie Wennberg, VGR
 • Brita Winsa, Region Västerbotten

Valberedning

Governing Board och Advisory Board föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

Styrdokument

Arbetsordning för Governing Board, uppdaterad 20190910

Arbetsordning för Advisory Board, uppdaterad 20190910

Arbetsordning för valberedning, uppdaterad 20190910

Jävspolicy för Swelife

Swelifes beslutsprocess (inklusive visualisering) (pdf)

Swelifes ramverk för prioriteringar (pdf)

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

Ditt engagemang är välkommet

Swelifes verksamhet bygger på idéer och förslag från representanter från akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Läs mer här om hur du kan påverka och engagera dig.