Swelifes organisation

Governing Board

Governing Board är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer, och den har dessutom koppling till Medtech4Health, Kliniska Studier Sverige och regeringens expertgrupp inom life science.

Ledamöter 2018

Ordinarie

Personliga suppleanter

Christina Östberg Lloyd, Novo Nordisk. Ordförande Gabriella Brunlid, Novo Nordisk
Eva Sjökvist Saers, APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vice ordförande Björn Eriksson, Region Skåne
Örjan Norberg, Västerbottens läns landsting. Vice ordförande Vakant
Beatrice Melin, Umeå universitet/RCC Norr Mef Nilbert, Kraeftens bekempelse
Carl Borrebaeck, Lunds universitet Hans Johansson, Myrtilia Advisors
Erik Forsberg, Uppsala BIO Vakant
Erik Renström, LUDC, Lunds universitet Lars Lundgren, Region Örebro
Vakant Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
Maria Anvret, Göteborgs universitet Johan Söderholm, Linköpings universitet
Rita Jedlert, Region Skåne Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Beritte Christensson, AstraZeneca Kerstin Falck, Pfizer
Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund Margareta Tennander, GE Healthcare
Lillian Wikström, KI Innovations Krim Talia, Rise

Advisory Board

Advisory Board är ett rådgivande organ till Governing Board med ansvar för att bidra till utveckling av programmet med avseende på genomförande, strategi och eventuella partnerskap.

Ledamöter 2018

 • Hans Enocson, ordförande
 • Bo Ahrén, Lunds universitet
 • Jan Andersson, SLL
 • Ingrid Bengtsson Rijavec, Malmö universitet
 • Elisabeth Björk, AstraZeneca
 • Sylvie Bové, SmiLe
 • Lars Börjesson, Chalmers
 • Staffan Isling, Region Uppsala
 • Pia Sandvik, Rise
 • Anders Sylvan, Västerbottens läns landsting
 • Ann-Marie Wennberg, VGR
 • Brita Winsa, Region Norrbotten

Valberedning

Governing Board och Advisory Board föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

Styrdokument

Ditt engagemang är välkommet

Swelifes verksamhet bygger på idéer och förslag från representanter från akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.
> Läs mer här om hur du kan påverka och engagera dig.

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: