Swelifes portföljer

Swelifes verksamhet är uppdelad i fyra portföljer. Varje portfölj har en portföljansvarig och innehåller ett antal strategiska projekt.

Våra portföljer