Swelifes portföljer

Swelifes verksamhet är uppdelad i fyra portföljer. Varje portfölj har en portföljägare och innehåller ett antal strategiska projekt.

Våra portföljer