Kompetens och kapital

Kompetens och kapital

Kompetens och kapital för forskare, entreprenör, småbolag! Få hjälp med att ta ditt innovationsprojekt framåt. Vi har regelbundna öppna utlysningar med inriktning mot förbättrad hälsa kompletterat av gratis, anpassad affärsutveckling enligt Swelifes Hands-on-modell. 

Swelife utvecklar och erbjuder verktyg och modeller för din affärsutveckling. Det ger dig som entreprenör och innovationsaktör enkel och kostnadsfri tillgång till värdefulla resurser och kompetenser i hela landet. Det förbättrar flödet från idé till innovation och underlättar kontakter och samarbete mellan akademi, hälso-och sjukvård och näringsliv. Det främjar helt enkelt tillväxt inom life science i Sverige.

Swelifes rapporter 

Kontakt

Åsa Wallin, portföljansvarig
asa.wallin@swelife.se
+46 13 28 89 78