Kompetens och kapital

Kompetens och kapital

I den här portföljen arbetar vi med att stärka de infrastrukturer och innovationsstöd för life science som redan finns. I portföljen finns också de projekt som gör det lättare att förstå vilka finansieringsmöjligheter som finns, både nationellt och internationellt, för att ta fram lösningar för bättre hälsa. Swelife Injection ger skjuts till våra innovationsföretag. I portföljen undersöks vilka möjligheter programmet har att stödja tillkomsten av en ny VC-fond inom life science, och mycket mer!

 

Swelifes rapporter inom Kompetens och kapital 

__

Kontakt

Åsa Wallin, portföljansvarig
asa.wallin@swelife.se
+46 13 28 89 78