Kompetens och kapital

Forskare, entreprenör, småbolag 

Hos Swelife erbjuds du både kompetens och kapital för att ta ditt innovationsprojekt framåt. Vi har regelbundna öppna utlysningar med inriktning mot förbättrad hälsa kompletterat av gratis, anpassad affärsutveckling enligt Swelifes Hands-on-modell. 

Swelife utvecklar och erbjuder verktyg och modeller för din affärsutveckling. Det ger dig som entreprenör och innovationsaktör enkel och kostnadsfri tillgång till värdefulla resurser och kompetenser i hela landet. Det förbättrar flödet från idé till innovation och underlättar kontakter och samarbete mellan akademi, hälso-och sjukvård och näringsliv. Det främjar helt enkelt tillväxt inom life science i Sverige.

Kontakt

Åsa Wallin, portföljansvarig Kompetens och kapital
asa.wallin@swelife.se
+46 13 28 89 78