Samverkan och samordning

Samverkan och samordning

Swelife arbetar med samverkan och samordning för att

  • minska fragmentering och undvika lokalt/regionalt parallellarbete; därmed vill vi optimera användningen av skattemedel
  • skapa ökad samsyn kring prioritering av satsningar för att stärka life science i Sverige
  • stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för hela Swelife att bidra till programmets mål
  • skapa ett starkt life science-ekosystem i Sverige som är internationellt attraktivt och konkurrenskraftigt.

Swelifes rapporter om samverkan och samordning.

Kontakt Samverkan och samordning

Thomas Gunnarsson, portföljansvarig Samverkan och samordning
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 725-313 846