Samverkan och samordning

Samverkan och samordning

I portföljen arbetar vi för att samverkan ska bli ett naturligt och självklart arbetssätt när lösningar för bättre hälsa utvecklas. På så sätt blir life science i Sverige internationellt konkurrenskraftigt.

Bland annat arbetar vi med lansering av EUPATI-verktygslådan och patientdelaktighet, exempelvis genom Swelifes närvaro på Vitalis. Portföljansvarige Thomas Gunnarsson projektleder vårt samverkansprojekt Arena 2.0, och är den som håller i vårt stöd för nya mötesplatser och samverkansområden.

 

Swelifes rapporter om samverkan och samordning.

Kontakt Samverkan och samordning

Thomas Gunnarsson, portföljansvarig Samverkan och samordning
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 725-313 846