Skalbara lösningar

Skalbara lösningar för bättre hälsa

I den här portföljen arbetar vi med att skapa förutsättningar för att regionala lösningar ska kunna vidareutvecklas och göras tillgängliga nationellt. Genom portföljen etablerar Swelife en portföljstrategi med kriterier för nationellt skalbara lösningar samt ett nationellt gemensamt koncept, Frisk-Risk-Sjuk, för att investera i hälsa och förebygga ohälsa.

I portföljen finns därför många av våra mer komplexa, strategiska projekt, exempelvis Sjukvårdsintegrerad Biobanking, Genomic Medicine Sweden, Swelife ATMP och Noll barnfetma vid skolstart 2030.

 

Swelifes rapporter om skalbara lösningar

__

Kontakt

Ebba Carbonnier, portföljansvarig Skalbara lösningar för bättre hälsa
ebba.carbonnier@swelife.se
+46 730 82 56 54