Systematiska hälsodata

Systematiska hälsodata

Swelife arbetar med systematiska hälsodata för att

  • förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tillgång till hälsodata
  • alla aktörer – med bibehållen integritet för patienten – ska kunna använda systematiska hälsodata på ett effektivt och enhetligt sätt
  • möjliggöra framtagning av innovativa lösningar för bättre hälsa som är skalbara nationellt och internationellt
  • bidra till det vi kallar precisionsmedicin – men även till precisionshälsa.

Swelifes rapporter om systematiska hälsodata

Kontakt Systematiska hälsodata

Lars Lindsköld, portföljansvarig
lars.lindskold@swelife.se
+46 705 40 65 20