Systematiska hälsodata

Systematiska hälsodata

I denna portfölj arbetar vi för att göra hälsodata samordnade och systematiska samt för att det ska bli lättare att använda hälsodata från olika datakällor. Det görs främst genom Sweper-projektet, som portföljägare Lars Lindsköld är projektledare för. Sweper består av en mängd delprojekt, bland annat projekt om patientöversikter för cancervården, egeninsamlad data och medicinska maskinläsningsbara lexikon. Swelifes AI-satsning finns också i Lars portfölj.

Swelifes rapporter om systematiska hälsodata

__

Kontakt Systematiska hälsodata

Lars Lindsköld, portföljansvarig
lars.lindskold@swelife.se
+46 705 40 65 20