Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Gäller swelife.se

Det strategiska innovationsprogrammet Swelife står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur swelife.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.

Hur vi testat webbplatsen

Genom stickprov och självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakt

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning