Opatus: Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD

– Uppmärksamhet, impulsivitet och motorisk aktivitet. Det är de tre kärnsymptomen när en person utreds för en eventuell ADHD-diagnos. Genom att använda en standardprodukt på en mobil plattform (iPhone/iPad), ökar vi tillgänglighet, enkelhet och sänker priset för att lägga till objektiv information till den kliniska bedömningen, säger uppfinnaren Petter Knagenhjelm.

– Dagens utredningar är tidskrävande och medför en risk för godtycke. Vi har en metod för att med teknikens hjälp snabbt och objektivt mäta det som är relevant för att läkaren säkrare ska kunna ställa en korrekt diagnos och bättre se om vald behandling fungerar som förväntat, säger Petter Knagenhjelm.

Han är elektroingenjör med forskarexamen i informationsteori och är noga med att betona att den testmetod han tagit fram inte är en ersättning för dagens metoder, utan ett tillägg:

– Det vi gör är att erbjuda ett extra verktyg, ett objektivt tillskott. Ungefär på samma sätt som att ta tempen ofta är ett objektivt tillskott vid en klinisk bedömning av patienter.

Klinisk utvärdering pågår

Mätmetoden befinner sig i klinisk utvärdering tillsammans med bland annat barn- och ungdomspsykiatrin i Uddevalla och Göteborg.

– Det är ett uppmärksamhetstest som också mäter impulsivitet och aktivitet. Det baserar sig på ett testförfarande som kallas CPT, Continous Performance Task och som psykologer använt sig av sedan 1950-talet för att skatta uppmärksamhet. Det går ut på att personen ska respondera genom att trycka eller inte trycka beroende på vilka symboler som under en kort tid visas på mobilskärmen.

Ger en ny dimension

– Det är ett långt och enformigt test, som egentligen mest mäter hur bra man är på att ha det tråkigt. Vårt test heter CPTA, där A står för aktivitet. Det är det som är det nya, att vi kan mäta även aktiviteten. Det gör vi med hjälp av gyro- och accelerometersensorerna i en vanlig smartphone. Genom att mäta aktivitetsnivån – det vill säga hur mycket personen rör och flyttar telefonen – ges en ny dimension till testresultaten, som kan underlätta det fortsatta remissförfarandet. Svaren kan också medverka till att ge en mer precis diagnos av vilken subgrupp personen tillhör – till exempel om man är dominant ouppmärksam eller dominant hyperaktiv/impulsiv.

Petter Knagenhjelm pekar också på andra fördelar med det utvidgade testet:

– Det blir lättare för utredaren att förklara för personen hur situationen faktiskt ser ut. Informationen medverkar också till ”patient empowerment”, genom att det ökar patientens självkännedom och därmed förhoppningsvis också viljan att ta medicin.

Säljbar produkt med stor potential

Opatus AB står redo med en CE-märkt och säljbar produkt.

– Vi söker fler samarbeten, främst med BUP i olika landsting. Men vi skulle också gärna vilja komma med i forskningsprojekt kring mer än ADHD, till exempel studier kring beroende och om hjärntrötthet.

Potentialen är stor. Mängden människor som väntar på en diagnos ökar ständigt.

– Vi har nyligen fått in en ny delägare, hoppas kunna börja anställa medarbetare i år och är redo att gå framåt. Pengarna från Swelife och Västra Götalandsregionen ger projektet en väldig tyngd i och med att vi redan är utvärderade. Det ger dem man pratat med en extra trygghet. Utöver finansieringen har vi fått viktig hjälp av Swelife/VGR kring bland annat regulatoriska frågor och vår affärsmodell.

Varför investera i er?

– Vi har en CE-märkt och skalbar produkt som kan bli ett viktigt objektivt verktyg vid diagnosticering av bland annat ADHD. Vi kombinerar ett beprövat test med modern teknik för en stor marknad där målgruppen hela tiden växer.

Uppdaterad: 2018-07-06
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01446

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 425 000 kronor

Kontakt

Petter Knagenhjelm – elektroingenjör och uppfinnare med doktorsgrad i informationsteori. Vd för Opatus AB.
petter@opatus.se

Opatus hemsida