organisation

Organisation

Styrelsen

Styrelsen är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer.

Läs intervjuer med styrelseledamöter här.

Ledamöter 2023

 • Eva Sjökvist Saers, styrelseaktiv inom life science. Ordförande
 • Örjan Norberg, Region Västerbotten. 1 vice ordförande
 • Sofia Rydgren Stale, Sveriges Läkarförbund. 2 vice ordförande
 • Magnus Barkstedt, Rud Pedersen 
 • Johan Dabrosin Söderholm, Linköpings universitet
 • Mathias Ekman, Microsoft
 • Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
 • Emma Henriksson, Reform Society
 • Anders Holmén, AstraZeneca
 • Hans Hägglund, Karolinska universitetssjukhuset
 • Hans Johansson, Myrtila advisors
 • Marianne Larsson, Innovation Skåne
 • Marianne van Rooijen, Akademiska sjukhuset
 • Roshan Tofighi, Novartis
 • Lilian Wikström, KI Innovation AB
 • Päivi Östling, SciLifeLab

Valberedning 2023

Styrelsen föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

 • Jennie Ekbeck (ordförande)
 • Jenny Almkvist, Västra Götalandsregionen
 • Björn Arvidsson, STUNS life science
 • Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier
 • Anders Gustafsson, Karolinska Institutet
 • Ulrika Ringdahl, Smile Incubator

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

 • I Lund sitter programchef, kommunikatör, portföljansvarig för Samverkan och samordning, ekonom samt administrativ personal.
 • I Linköping sitter portföljansvarig för Kompetens och kapital. Under läsåret 2022-23 arbetar hon från San Francisco, USA.
 • I Stockholm sitter portföljansvarig för Skalbara lösningar och vår internationaliseringansvariga.

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.