organisation

Organisation

Styrelsen

Styrelsen är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer.

Under 2020 intervjuades ledamöterna. Läs intervjuerna här.

Ledamöter 2021

 • Eva Sjökvist Saers, styrelseaktiv inom life science. Ordförande
 • Örjan Norberg, Region Västerbotten. 1 vice ordförande
 • Sofia Rydgren Stale, Sveriges Läkarförbund. 2 vice ordförande
 • Magnus Barkstedt, Novo Nordisk
 • Elisabeth Björk, AstraZeneca
 • Sylvie Bove, RISE
 • Ann-Sofie Cans, Chalmers tekniska högskola
 • Johan Dabrosin Söderholm, Linköpings universitet
 • Mathias Ekman, Microsoft
 • Cajsa Helin Hollstrand, Unga Reumatiker
 • Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
 • Hans Hägglund, Uppsala Universitet/Sveriges kommuner och regioner SKR
 • Stefan James, Uppsala Clinical Research Center (UCR)
 • Hans Johansson, Myrtila advisors
 • Patrik Sundström, Sveriges kommuner och regioner SKR
 • Lilian Wikström, KI Innovation AB
 • Päivi Östling, SciLifeLab

Valberedning

Styrelsen föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

 • Erik Forsberg (ordförande), EIT Health Scandinavia
 • Christina Östberg Lloyd, Pharmiva AB
 • Anders Gustafsson, Karolinska Institutet
 • Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.

 • I Lund sitter programchef, kommunikatör, portföljansvarig för Samverkan och samordning, ekonom samt administrativ personal.
 • I Linköping sitter portföljansvarig för Kompetens och kapital.
 • I Stockholm sitter portföljansvarig för Skalbara lösningar och projektledare för Swelife International.
 • I Göteborg sitter portföljansvarig för Systematiska hälsodata och projektledare för Swelifes AI-projekt.

När medarbetare på Swelifes programkontor går in som projektledare

I vissa projekt är en medarbetare på Swelifes programkontor projektledare. Det kan exempelvis bero på att parterna i satsningar, där det är viktigt att projektledaren inte har något egenintresse i frågorna, önskat att Swelife är projektledare. På så sätt kan det gå lättare att samla olika krafter i Sverige. Andra projekt kan ha som mål att stärka upp arbetet inom vissa strategiskt viktiga områden som Swelife sedan kan dela med många. Det kan exempelvis vara insatser för samverkan, projektstöd och internationalisering.

Projektledaren är i dessa fall inte finansierad av Swelifes budget för projektkoordinering, utan av det projekt hen lägger huvuddelen av sin arbetstid i.

Samverkan sker inte av sig själv utan kräver både tid och resurser. Vi har alltså konstruerat organisationen så att även programkontorsmedlemmar som inte får sin lön finansierad av koordineringsmedel ändå ingår i programkontoret. På så sätt kan vi säkerställa ett programkontor med både en bred kompetens och stort engagemang, vilket är en framgångsfaktor för Swelife.

Innovationsnätverk och inkubatorer

Swelifes nätverk av lokala innovationsaktörer erbjuder stöd och affärsutveckling åt alla forskare, entreprenörer och innovationsprojekt som vill ta del av våra erbjudanden om finansiellt stöd. De har sin arbetsplats vid inkubatorer och innovationskontor, har ett lokalt fokus och ett väl utvecklat nationellt nätverk.