organisation

Organisation

Här beskriver vi Swelifes organisation.

Uppdaterad 16 februari 2024.


Styrelsen

Styrelsen är beslutande organ för Swelife med beslutandeansvar för strategi och genomförande. Det kan gälla inriktning och tema för nya utlysningar, projekt och insatser; liksom tillsättning av arbetsgrupper och arbetsgruppsledare.

Genom sin sammansättning representerar gruppen akademin, patienter, myndigheter, hälso- och sjukvården samt näringslivet inklusive branschorganisationer.

Läs intervjuer med styrelseledamöter här.

Ledamöter 2024

 • Eva Sjökvist Saers, styrelseaktiv inom life science, ordförande
 • Örjan Norberg, Region Västerbotten, 1 vice ordförande
 • Sofia Rydgren Stale, Sveriges Läkarförbund, 2 vice ordförande
 • Magnus Barkstedt, Barkstedt Life Science
 • Andy Browning, ALIS och Uppsala universitet
 • Mathias Ekman, Microsoft
 • Marie Gårdmark, RegSmart
 • Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
 • Emma Henriksson, Famna
 • Anders Holmén, AstraZeneca
 • Hans Hägglund, Karolinska universitetssjukhuset
 • Marianne Larsson, Region Skåne
 • Katrine Riklund, Umeå universitet
 • Marianne van Rooijen, Akademiska sjukhuset
 • Roshan Tofighi, Novartis
 • Ewa Wikström, Göteborgs universitet
 • Päivi Östling, SciLifeLab

Valberedning 2023-24

Styrelsen föreslås av en valberedning. Det görs årligen med målet att sammansättningen säkerställer ett strategiskt och nationellt fokus för att uppnå programmets vision.

 • Jennie Ekbeck (ordförande)
 • Jenny Almkvist, Västra Götalandsregionen
 • Björn Arvidsson, STUNS life science
 • Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier
 • Anders Gustafsson, Karolinska Institutet
 • Ulrika Ringdahl, Smile Incubator

Programkontor

Swelifes programkontor har det operativa ansvaret för programmet. I organisationen ingår programledning och portföljkoordinering, kommunikationsansvar, internationaliseringsstöd och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i partnerorganisationerna. Swelifes fysiska programkontor är beläget vid Lunds universitet, där ansökan om att få starta innovationsprogrammet ursprungligen skrevs, men medarbetarna finns på flera orter.