Oxcia: Unik molekyl öppnar för ny cancerbehandling

Oxcia/KI har genomfört två Swelife-finansierade projekt:

  • Ny behandling för cisplatin-resistent cancer med OGG1-inhibitorer
  • OGG1-inhibitorer mot akut lungskada

En av de viktigaste orsakerna till att många cancerbehandlingar inte ger önskat resultat är att tumörcellerna utvecklar resistens mot cisplatin, som är brett använt vid cytostatikabehandling.

– Vi har hittat en molekyl som gör tumören känslig för cisplatin igen. Den kan kanske förbättra behandlingen för tiotusentals cancerpatienter varje år, bara i Sverige, säger Thomas Helleday, professor i kemisk biologi vid Karolinska institutet.

Cisplatin

Cisplatin används sedan slutet av 1970-talet vid kemoterapeutisk behandling av en lång rad cancertyper. Behandlingen ger DNA-skador i cancerceller och är ofta effektiv.

– Men i många fall svarar patienten med tiden sämre och sämre på behandlingen. Det beror på att tumören utvecklat resistens mot cisplatin och leder till att många patienter dör, säger Thomas Helleday.

En ny molekyl hämmar ett enzym, OGG1, som reparerar de skador cisplatinet orsakar på cancerceller vilket alltså medför att effekten av behandlingen försämras.

– En stor del av vårt projekt har varit att ta fram mer farmakologiskt effektiva varianter av molekylen, säger Thomas Helleday.

Tillräckligt stark molekyl

Nu har han och teamet en molekyl de vill ta vidare till djurförsök och klinisk prövning.

– Vår första molekyl fungerade i cellkulturer men var inte tillräckligt bra för att ta in i klinik. Nu har vi en som är drygt 1 000 gånger så potent och målet är att inom kort välja en klinisk kandidat och börja med försök i såväl möss som större djur. Det kommer att ta två till tre år och därefter kan vi på allvar börja gå in mot klinik.

Nytt intressant spår

Teamet har också upptäckt att den OGG1-hämmare de tagit fram har mycket bra anti-inflammatoriska egenskaper, vilket öppnar för ett nytt forskningsspår kring svåra inflammatoriska sjukdomar som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Flera investeringar

Det finansiella stödet och coachingen från Swelife har varit mycket viktigt för projektets framgång. Längs vägen har följdinvesteringar kommit från bland annat Almi Företagspartner och Novo Nordisk-stiftelsen.

– Det kan finnas ett stort behov för ett nytt läkemedel mot cancer och inflammation. För investerare är det intressant att andra läkemedel av den här typen säljer för mellan två och fem miljoner USD om året, säger Thomas Helleday.

Varför investera i er?

– Vår produkt kan komma att lösa ett stort problem inom vården av tumör- och inflammationssjukdomar. Vi har en first in class-molekyl som fungerar med en helt ny mekanism och vi skickar in ett väldigt starkt patent på en substans som aldrig beskrivits tidigare.

Intervju uppdaterad: 2018-01-25
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2015-01253, 2018-03232

Stöd från Swelife

Swelife 2015: 1 999 998 kr
Projekt för bättre hälsa steg 2 2018: 5 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska institutet respektive Oxcia

Kontakt

Jan Zetterberg
jan.zetterberg@oxcia.se

Fler berättelser
Meloq: EasyForce – ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi