patientöversikt

Patientöversikter inom cancervården

Projekttitel: Utveckling och införande av patientöversikter för cancervården till stöd för vård, utveckling och forskning

Projektet inleddes med en förstudie 2016-18: Realtidsdatabas inom cancer


När sjukvården digitaliseras, skapar det stora mängder data som är av värde för kvalitetssäkring, vårdutveckling och forskning. Eftersom en nationell infrastruktur saknas för att samla, strukturera och åskådliggöra informationen, så underanvänds data. Projektet syftar till att stödja nationellt enhetliga och skalbara lösningar för insamling, sammanställning och presentation av data i cancervården i form av realtidsregister.

Detta projekt kommer att utveckla och lansera inledningsvis åtta realtidsregister.

Realtidsregister är ett register hos en vårdgivare som innehåller strukturerade uppgifter om patientens vård och behandling, och de kan också kallas beslutsstöd eller patientöversikt.

Projektet Utveckling och införande av patientöversikter för cancervården till stöd för vård, utveckling och forskning är en del av Sweper. Arbetet drivs och utförs av regionala cancercentrum, RCC, i samverkan i samarbete med Sjöbergstiftelsen och Swelife.

Här kan du följa projektet

Projektnummer

2016-05139, 2017-02451, 2020-03596

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.