påverkan

Påverkansplattformen 2017-18

Gemensam påverkan för internationell framgång

Projektet är avslutat.

Här hittar du lärdomar från projektet.

Ett ökat deltagande i europeiska samarbeten och en ökad svensk andel av EU:s forskningsmedel inom life science. Det är de två huvudsyftena för den påverkansplattform som Swelife driver tillsammans med innovationsprogrammet Medtech4Health.

Life science i Sverige behöver internationellt bli bättre på att synliggöra sina styrkor inom forskning, samarbeten och innovationsmiljöer. Idag saknas en gemensam svensk röst som påverkar och kommunicerar kommande utlysningar inom H2020 och andra EU-program inom life science-området – det är upp till varje enskild organisation att etablera sina egna påverkansvägar. Påverkansplattformen vill vara denna gemensamma röst och kommer att fokusera på ett antal av Sveriges styrkeområden inom life science.

Projektnummer

2017-02726

Beviljat av Vinnova

1 miljoner kronor. Medtech4Health fick lika mycket.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.