Barn med kritor
Foto: Tina Floersch

PBF i samtal med Nätverken Demokrati Uppdrag Hälsa

I september deltog Prevention barnfetma (PBF) i ett möte med Nätverken Demokrati Uppdrag Hälsa för att lyfta frågan om barnfetma och prevention.

I nätverken ingår dels förtroendevalda, inom alla partier, dels tjänstemän, som arbetar med ledning och styrning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv.

Under mötet deltog ett 40-tal förtroendevalda och tjänstemän. Huvudfokus för mötet var barns och ungas psykiska ohälsa, som barnfetma kan vara en bidragande orsak till.

Från PBF deltog Maria Bjerstam, Innovationsledare inom hälsa på Innovation Skåne, Peter Bergsten, professor vid Uppsala universitet, och Jenny Vinglid, generalsekreterare för HOBS.

-För oss var detta både ett tillfälle att bidra till ökad kunskap om frågor som rör barnfetma och prevention, och en möjlighet att möta representanter för kommuner och regioner som kan vara intresserade av att samarbeta med PBF, berättar Maria Bjerstam.

Mer kunskap

Som en inledning till presentationen ställde PBF ett antal frågor via det digitala verktyget Mentimeter och det visade sig att deltagarna hade goda kunskaper om barnfetma inom vissa områden, men att det också finns frågor rörande barnfetma där det fortfarande behövs mer kunskap.

-De flesta visste exempel till att fetma är den näst största förebyggbara risken för att utveckla cancer. Däremot var det många som inte kände till att barnfetma är en kronisk sjukdom, eller att mat har en mycket större betydelse för viktnedgång än fysisk aktivitet, berättar Maria Bjerstam.

Pizza-index

PBF beskrev både de medicinska konsekvenserna av barnfetma och de komplexa orsakerna. Maria Bjerstam lyfte också fram det ovetenskapliga, men ändå talande, exemplet med pizza-index i Simrishamns kommun. I slutet av 80-talet fanns en pizzeria i kommunen och idag finns det minst 12 pizzerior.

Efter presentationen fick deltagarna reflektera över hur de i sina roller kan bidra till prevention av barnfetma. Engagemanget var stort och några av de ord som nämndes var samarbete, koordination, ökad kunskap, tydliga beslut, långsiktighet, tidiga insatser, gemensamt beslutade mål och strategier med genomförandeplan samt uppföljning.

Samverkan och samarbete

Andra områden som lyftas fram som betydelsefulla är tydlig samverkan mellan region, kommuner och andra aktörer med tydliga och samspelade direktiv från politiken samt bättre samarbete med kommun, BVC och elevhälsa.

En av deltagarna skrev i sin reflektion ”Jag blev känslomässigt berörd av detta och kommer att lyfta frågan i parlamentariska sammanhang för att se till att den kommer på agendan. Samverka mellan kommun och region måste också bli bättre.”

-Vi är glada för det stora engagemanget och över alla tillfällen där vi får möjlighet att möta representanter för kommuner och regioner. För att nå visionen om noll barnfetma vid skolstart 2030 behöver vi höja medvetenheten och skapa förståelse för att det här är förändringar som behöver ske på samhällsnivå och inom alla politikområden, inte bara genom att genomför insatser på individnivå, avslutar Maria Bjerstam.


Tillbaka till Prevention barnfetmas huvudsida.