Pelago: Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod

Pelago har genomfört två Swelife-finansierade projekt:

  • Validering av diagnostisk applikation av CETSA-metoden
  • Utveckling av ett in vitro diagnostiskt testformat för individanpassad behandling

En ny mätmetod kan lösa en av sjukvårdens största utmaningar: Att hjälpa läkaren att ge varje patient rätt medicin i rätt dos – ett genombrott för personalised healthcare.

– Vi står på tröskeln till att använda metoden i kliniska studier, säger Michael Dabrowski på Pelago Bioscience.

Fullt utvecklad kan den patenterade mätmetoden, CETSA, även förkorta tiden för utveckling av helt nya läkemedel.

Med CETSA mäts ”target engagement”; hur ett läkemedel når fram och binder till sitt målprotein – alltså hur effektivt det angriper själva ”sjukdomen”. Hur läkemedel fungerar skiljer sig från person till person. Michael Dabrowski tar barnleukemi som exempel:

Exakt mätning

– Det finns mer än ett dussin olika mediciner. Men vilken sort det blir och i vilken dos är idag upp till läkarens erfarenhet och bedömning. Vi vill utveckla en diagnostisk metod där man i ett blodprov i förväg kan mäta exakt vilken medicin och vilken dos som ger den optimala effekten i just den enskilda patienten. Det vore ett stort kliv framåt, säger Michael Dabrowski och förtydligar:

– Metoden är generell men måste valideras för varje medicin och diagnos. Det terapiområde vi har störst erfarenhet av är onkologi.

Swelife har finansierat en studie där Pelago Bioscience genom mätningar i xenografter av humana celler i möss kunnat följa en dosresponskurva och därmed visat att mätmetoden fungerar både i fast vävnad och i blod.

– Det ger oss goda förhoppningar att kunna mäta samma effekt i människor. Det är där vi står nu; vi behöver göra en valideringsstudie i humana prov, sannolikt till en början från biobanker och sedan i patienter.

Pelago saknar konkurrenter

Unikt är att CETSA fungerar likadant oavsett om man gör mätningen i provrör, i djur eller i patienten. Metoden har tagits fram av Pär Nordlund, professor vid Karolinska Institutet, ledamot i Vetenskapsakademin samt styrelsemedlem i Pelago Bioscience.

Någon konkurrens av liknande mätmetoder finns inte. Största hotet är, enligt Michael Dabrowski, ”business as usual” – att läkemedelsbranschen inte vågar satsa.

Två vägar framåt

Michael Dabrowski ser två vägar framåt. Den ena är att Pelago Bio genom extern finansiering utvecklar ett diagnostiskt kit för kommersiellt kliniskt bruk.

Den andra vägen går via läkemedelsforskning – CETSA-metoden har nämligen ännu en stor potential: Genom att exakt kunna mäta bindningen till målproteinet kan metoden användas för att göra den långa och oerhört dyra vägen från idé till färdigt läkemedel kortare och billigare. Den vägen är sannolikt lättare att finansiera, menar han:

– Att tidigt kunna avgöra om en läkemedelskandidat har en chans eller ej skulle närmast revolutionera marknaden för kontraktsforskning och kunna vara värt miljarder US-dollar.

Varför investera i er?

– Rätt medicin i rätt dos till varje enskild patient ger snabbare tillfrisknande, mindre risk för biverkningar, kortare vårdtider – och räddar liv. Det är så vi ser på potentialen hos den diagnostiska användningen av vår mätmetod, på fem års sikt. Vi vet att den fungerar i human vävnad, nu behövs validering genom kliniska försök.

Sidan uppdaterad: 2017-05-05
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2015-04718, 2017-03576

Stöd från Swelife

Prediktiva eller prognostiska biomarkörer inom tumörsjukdomar 2015: 1 500 000 kr
Projekt för bättre hälsa steg 2 2017: 5 000 000 kr

Huvudsökande organisation

Pelago Bioscience

Kontakt

Michael Dabrowski
michael@pelagobio.com

Fler berättelser
förstudier precisionsmedicin
Förstudier inom precisionsmedicin