PExA: Innovation av system för tidig upptäckt av lungskada under respiratorbehandling

Projektnamn

2020-04690

Stöd från Swelife

1 841 120 kronor

Tidsram

maj 2021 – april 2023

Kontakt

Svante Höjder

svante@pexa.se

Fler berättelser
finansieringssystem bild på glasögon, papper och ett anteckningsblock
Finansieringssystem för precisionsmedicin