Presscise: Utveckling och verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa

Problemet med dagens medicinska kompressionsstrumpor är att de inte ger rätt tryck. Måttbeställning av kompressionsstrumpor är en resurskrävande procedur och de måttbeställda strumporna är dyra. Trots detta uppnår få strumpor önskad kompression.

Målet för PressCise är att utveckla en kompressionsstrumpa som ger rätt tryck utan komplicerad måttagning och specialbeställning. Den ska dessutom hålla trycket över tid även om patientens ben ändrar storlek vid reducering av ödem (minskad svullnad).

Vi tror att vår innovativa kompressionsstrumpa kommer öka patienternas livskvalitet, ge patienterna ökad komfort, samt ge säkrare och bättre behandling, samt vara ett kostnadseffektivt alternativ till dagens strumpor för att minska vårdkostnaderna på sikt.

Under projektet kommer en medicinsk kompressionsstrumpa klass 2 (23-32 mmHg), att utvecklas. Produkten kommer att verifieras i en klinisk studie på patienter med kroniskt ödem. Södra Älvsborgs Sjukhus kommer att vara klinisk partner i projektet. Parallellt med produktutveckling och klinisk studie, kommer affärs- och marknadsstrategi att utvecklas.

Projektnummer

2018-00217

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 977 625 kronor.

Huvudsökande organisation

Presscise AB.

Kontakt

Josefin Damm
josefin@presscise.com

Presscise hemsida