prevention barnfetma ett systemförändrande projekt bild på två händer

Prevention barnfetma – ett systemförändrande projekt

Under åren 2020–23 finansierade Swelife projektet Prevention barnfetma. Projektet hade syftet att verka systemförändrande: förebygg så att inget barn behöver leva med fetma (obesitas) vid skolstart 2030!

Det blev ett spännande, mångfacetterat och omtalat projekt.

Projektet var viktigt på flera sätt. Dels vad det kom fram till. Dels de erfarenheter som gjordes kring att driva ett systemförändrande projekt.

Därför har vi på Swelife gjort en rapport som består av två delar. I den första delen berättar projektet om de leveranser och viktiga slutsatser som gjorts.

Vi är stolta och glada över det fina arbete som projektet levererat. Vi har inte råd att vänta.
Det behövs inga fler utredningar, fakta ligger på bordet.

Swelifes programchef Peter Nordström och portföljansvarig Ebba Carbonnier i rapportens inledning.

I den andra delen har Swelife sammanfattat de reflektioner och medskick som gjorts. Vår förhoppning är att erfarenheterna kommer till nytta för framtida satsningar på systemtransformation. För systemtransformation på riktigt – hur gör man det?

Ladda ner Prevention barnfetma – ett systemförändrande projekt

Här kan du ladda ner rapporten:

Prevention barnfetma – ett systemförändrande projekt.

Mer läsning

Projektets sidor på Swelife.se: swelife.se/pbf.

Här hittar du bland annat alla rapporter från projektet.