prevention barnfetma - barn som leker i vattenpölar
Foto: Xavi Cabrera/Unsplash

Prevention barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet

Prevention Barnfetma är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar.

Projektnummer

2020-02417

Stöd från Swelife

4,7 miljoner kronor det första året. Under samma tidsperiod tillkommer även medfinansiering från projektparterna.

Mål

Minskad övervikt och fetma för barn 0-6 års ålder år 2030 i Sverige. Det kommer att mätas övergripande regionvis och kommunvis.

Arbetspaket

Projektet består av fem arbetspaket:

 • Nationell koordinering
 • Best Practice
 • Grand Challenge
 • Mätning, uppföljning, datahantering
 • Incitament, ersättningsmodeller, affärsmodeller

Från vår 2022 arbetar projektet i tre arbetspaket.

Projektparter

Formella parter:

 • Generation Pep
 • Göteborgs Universitet
 • HOBS
 • ICA
 • Innovation Skåne (1)
 • Innovation Skåne (2)
 • Livsmedelsföretagen
 • Livsmedelsverket
 • Lunds universitet – LU Innovation
 • Novo Nordisk
 • Region Skåne – Enheten för kunskapsstyrning och FoU
 • Region Skåne – Regional utveckling
 • Region Västerbotten – Barnhälsovården
 • Region Östergötland – Folkhälso- och statistikenheten
 • RISE – Mobilitet och System
 • RISE – Mätteknik (1)
 • RISE – Mätteknik (2)
 • SAS Institute
 • Socialstyrelsen – Avdelningen för kunskapstyrning för hälso- och sjukvården
 • Socialstyrelsen – Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
 • Stockholms universitet – Institutionen för data- och systemvetenskap
 • Södersjukhuset – Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län
 • Umeå universitet – Institutionen för epidemiologi och global hälsa 
 • Uppsala universitet – Institutionen för medicinsk cellbiologi
 • Västra Götalandsregionen – Barnmedicin

Utöver de formella parterna deltar även ca 40 aktörer i projektet.

Tidsram

Åren 2020–2022.

Kontakt för projektet Prevention barnfetma

Nationell koordinator

Peter Bergsten
+46 70 870 22 10
peter.bergsten@mcb.uu.se

Biträdande nationell koordinator

Avesta Starkholm
+46 72 444 52 44
avesta.starkholm@swelife.se

Projektledare

Nils-Olof Jönsson
+46 72 579 87 00
nils-olof.jonsson@fsi.lu.se